Cymryd mantais i ddewis arweinydd am £3

12 Awst 2015

Heddiw yw’r diwrnod olaf i bobl  ymaelodi â’r Blaid Lafur er mwyn cael cyfle i bleidleisio am arweinydd newydd. Mae ein colofnydd dadleuol Huw Onllwyn wedi penderfynu cymryd mantais o’r broses ac mae’n esbonio pam yn ei ffordd ddihafal e o’i gadair esmwyth yn swbwrbia!

Rwy’n un o’r bobl hynny sy’n mwynhau profiadau newydd – ac sy’n mwynhau mynd i ben y stryd i weld beth sy’n digwydd.

Os oes tân, fe af i’w weld. Os bu storm, fe af i weld y difrod. Os oes mellt a tharannau, fe syllaf am oriau drwy’r ffenestr i weld y fflachiadau.

Ac fel hyn rwy’n teimlo am y ddamwain car hilariws sy’n cael ei alw’n ‘Labour’s Leadership Contest’. Wedi’r cyfan, mae rhai yn son y bydd ethol Jeremy Corbyn yn sicrhau na fydd y Blaid Lafur yn debyg o ffurfio Llywodraeth Brydeinig am genhedlaeth, o leiaf.

Ac wedyn, dyma fi’n clywed y bydd modd i mi gymryd rhan yn y bleidlais – a chyfrannu at y broses o ddewis arweinydd y Blaid!

A hynny am £3 yn unig (wrth gofrestru i fod yn ‘registered supporter’). Awst y 12ed yw’r dyddiad cau i wneud hynny, ac er nad wyf erioed wedi bod yn aelod o’r Blaid Lafur (nac unrhyw blaid arall) – ac er nad wyf, o reidrwydd, yn cytuno (ahem…) gyda phob un o bolisiau’r blaid, rwyf heddiw wedi talu fy £3 – ac ‘rwyf bellach yn ‘registered supporter’!

Fel rhan o’r broses gofrestru ar-lein, gofynwyd i mi am fy rhesymau dros wneud. Atebais ‘Gan na fedraf gredu fod modd i mi wneud – ac felly rwyf am weld os oes wir modd i mi ymuno yn y broses hilariws yma’.

(Sydd ddim mor wael a’r rheswm a gynigiwyd gan Toby Young, un o hoelion wyth yr asgell dde, a ddywedodd: ‘To consign Labour to electoral oblivion’. Fe dderbyniwyd ei £3 ef, hefyd).

Felly, ddarllenwyr Pobl Caerdydd, dyma ambell i gwestiwn i chi:

1. A fyddwn yn amharu mewn modd hollol warthus ar broses ddemocrataidd y Blaid Lafur pe byddwn nawr yn cymryd ran yn y bleidlais?

Os byddwn, bai pwy fyddai hynny? Fi, am fod mor blentynaidd, neu’r Baid Lafur am sefydlu proses mor hurt? (Wedi’r cyfan, pe byddai’r blaid wedi gosod llinell derfyn a fyddai’n cyfyngu’r pleidleiswyr i’r rheini sydd wedi ymaelodi ers rhai misoedd, fe fyddai’n fwy tebyg mai gwir gefnogwyr y blaid fyddai’n pleidleiso).

2. Ar gyfer pwy y dylwn bleidleiso?

Ar hyn o bryd, ‘rwy’n cael fy nhemtio i gefnogi Jeremy Corbyn, er mwyn sicrhau fod gwleidyddiaeth Prydain yn dod yn fwy-fwy diddorol (er bod gennyf rhyw deimlad nad wyf yn cydweld 100% gyda’i bolisiau, neu hyd yn oed 5%).

Wel…plentynaidd neu beidio, ymunwch yn yr hwyl! Cofrestrwch nawr er mwyn helpu llywio dyfodol y Blaid Lafur…

Up the workers!

Huw Onllwyn Jones

[Gohebydd wedi ei gymeradwyo gan gylchgrawn Lol].

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma