‘Cymru’n rhy dlawd yn fod yn rhydd?’ Lansiad llyfr newydd Siôn Jobbins

7 Tachwedd 2013

Cynhelir lansiad Caerdydd o lyfr newydd Siôn Jobbins, The Phenomenon of Welshness II – is Wales too Poor to be Independent? yn Chapter ar nos Lun 18 Tachwedd am 8yh – yn syth ar ôl clwb dysgwyr y Gymraeg, Clonc yn y Cwtsh.

Bydd y noson anffurfiol yn nwylo medrus yr awdur Jon Gower. Bydd yn gyfuniad o ddarlleniadau byr o’r llyfr a sgwrs ac mae croeso i bawb fwrw draw. Heblaw am y darlleniadau, Cymraeg fydd iaith y digwyddiad a’r gobaith yw y bydd dysgwyr rhugl Clonc Cwtsh yn aros ymlaen i fwynhau’r noson.SionJobbins_Awst2013_km020

Mae llyfr Siôn yn cynnwys rhyw 20 erthygl ar bynciau amrywiol megis hanes baner Cymru, ei ffin, a phryd stopiodd ffans pêl-droed a rygbi ganu God Save the Queen yn y gemau rhyngwladol. Trafodir y penderfyniad i ddileu copi o ‘Y Llan’, cylchlythyr yr Eglwys yng Nghymru, am iddi ddangos darlun o Mohammed; gofynnir pryd oedd y ffilm cynharaf o berson du o Gymru. Ceir hanesion mudiadau Cymru gan gynnwys y mudiad hoyw Cylch, y mudiad hanes radical, Cofiwn a’r mudiad Adfer oedd yn galw am symud swyddi o Gaerdydd.

Mae’r llyfr wedi cyrraedd 10 uchaf gwerthwyr Cyngor Llyfrau Cymru  yn ei mis gyntaf ac yn dilyn ôl traed cyfrol gyntaf Siôn, The Phenomenon of Welshness or How many aircraft carriers would an Independent Wales have?

“Rwy’n hynod falch fod awdur mor uchel ei barch a ffraeth â Jon Gower wedi cytuno i gynnal y noson. Bydd yn ddigwyddiad hwyliog a difyr dwi’n siwr. Mae oedolion sydd wedi dysgu Cymraeg yn bobl hynod bwysig i Gymru felly, rwy’n falch iawn fod y digwyddiad yn dilyn Clonc yn y Cwtsh a drefnir gan Fenter Caerdydd. Mae sawl hanesyn pwysig yn y llyfr sy’n ceisio esbonio i bobl beth yw Cymru, beth yw’r Gymraeg a sut gyrhaeddom ni’r sefyllfa yma!

“Mae’r erthyglau’n ddigon byr i bobl eu darllen ar y bws neu dros baned yn un o caffis braf Caerdydd,” meddai Siôn.

PhenomenonOfWelshness2_BACH

www.sionjobbins.com

Dilynwch Siôn ar Twitter @MarchGlas

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma