Cymru v Yr Alban – Cyngor Teithio

8 Chwefror 2016

Mae Cymru’n chwarae yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm Principality ar ddydd Sadwrn Chwefror 13, gyda’r gêm yn dechrau am 4.50pm.

Oherwydd trefniadau diogelwch ychwanegol, mae Cyngor Caerdydd yn cynghori i gefnogwyr roi digon o amser ar gyfer y daith i mewn i ganol y ddinas ac i’r stadiwm.

Stadiwm PrincipalityOs ydych yn dod â bag, bydd rhaid ei chwilio a gallai hyn eich dal yn ôl rhag mynd i mewn i’r stadiwm mewn pryd.

Bydd ffyrdd ar gau yn gyfan gwbl yng nghanol y ddinas o 2:50pm tan 8pm. Mae mwy o fanylion am y strydoedd bydd ar gau ar wefan y Cyngor.

Bydd y system giwio yng Ngorsaf Drenau Caerdydd Canolog yn newid hefyd ar gyfer pob un o gemau’r Chwe Gwlad sydd yng Nghaerdydd, er mwyn dygymod â’r gwaith adeiladu parhaus.

Mae’r Cyngor yn argymell yn gryf bod y sawl sy’n defnyddio’r trenau’n darganfod cyn y gêm pa res giwio y bydd arnyn nhw angen ymuno â hi ar gyfer eu taith yn ôl.

Bydd Gorsaf Heol-y-Frenhines yn cau ychydig cyn diwedd y gêm.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Arriva.

Mae’r Cyngor hefyd yn annog cefnogwyr sydd am ddod â char i’r ddinas i ddefnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio a dylai cwsmeriaid parcio a theithio ddilyn yr arwyddion i’r safle o gyrion y ddinas.

Bydd y meysydd parcio yn agor am 9.30am a bydd y bws cyntaf yn gadael am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 9pm a bydd y maes parcio’n cau am 9.30pm.

Mae modd bwcio parcio ar gyfer ceir o flaen llaw ar-lein am £12 y car neu bydd y gost yn £15 ar ddiwrnod gêm.

Bydd parcio dros nos ar gael yn y Ganolfan Ddinesig am £20 y car/fan wersylla wrth fwcio o flaen llaw a £25 ar y dydd.

Mae llefydd parcio i bobl anabl ar gael yng Ngerddi Sophia, am ddim i Ddeiliaid Bathodyn Glas.

Bydd rhaid i fysus barcio yn y Ganolfan Ddinesig (£20 y bws), nid yng Ngerddi Sophia.   

Bydd gwasanaeth parcio a theithio i siopwyr yn rhedeg o Neuadd y Sir o 9am i 6pm am £3 y car.

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau Bws Caerdydd ewch i http://www.bwscaerdydd.co.uk/.

Mae rhagor o wybodaeth am y trefniadau teithio ar gyfer holl gemau’r 6 Gwlad ar wefan Cyngor Caerdydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma