Cymru v Lloegr – Cyngor i Deithwyr

1 Chwefror 2015

Gyda Chymru’n chwarae Lloegr nos Wener yng ngêm gyntaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2015, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cyngor i bobl sy’n bwriadu dod i ganol y ddinas i wylio’r gêm.

Mae’r gic gyntaf am 8.05pm a disgwylir torf o 74,000 felly cynghorir pobl i gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu digon o amser ar gyfer eu siwrne.

Stadiwm y MileniwmY ffordd orau o deithio i’r gêm yw ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus.  Gall y bobl hynny sy’n teithio mewn car osgoi tagfeydd a thalu llai am barcio drwy ddefnyddio gwasanaeth parcio a theithio’r Cyngor.

Mae safle parcio a theithio ar gael ym Mhentwyn oddi ar Gyffordd 29 ac yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Lecwydd oddi ar Gyffordd 33 yr M4, sy’n costio £6 y car.

Cynghorir pawb sydd am barcio a theithio i ddilyn yr arwyddion i’r safle o’r M4.

Ffordd Churchill fydd y man gollwng a chasglu ar gyfer safle Parcio a Theithio Pentwyn.  Ar gyfer Stadiwm Dinas Caerdydd, bydd y man gollwng a chasglu yng ngogledd Ffordd Tresillian, wrth gefn yr orsaf drenau.

Bydd staff yn bresennol yn y ddau faes parcio o hanner dydd. Bydd y meysydd parcio yn agor am 12.30pm gyda’r bws cyntaf yn gadael am 12.30pm. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 11:30pm, a bydd y meysydd parcio’n cau am hanner nos.   Bydd lle parcio ar gyfer bysus ar gael oddi ar Glôs Sophia, lle bydd mannau parcio penodedig ar gyfer bysus a chyfleusterau ar gyfer gyrwyr. Y pris yw £10 y bws. Codir tâl o £10 i barcio ceir yng Nghlôs Sophia hefyd gan fod y maes parcio o fewn pum munud i’r stadiwm ar droed.Stadiwm y Mileniwm - ystafell wisgo

Bydd y ffordd at flaen yr orsaf reilffordd yn y Sgwâr Canolog o’r gyffordd â Stryd Wood ar gau o ddydd Iau 8am i ddydd Sadwrn 6pm, gyda mynediad i fysus i’r orsaf fysus yn dilyn y patrwm arferol yn ystod y cyfnodau pan na fydd y strydoedd i gyd ar gau.

Bydd y rhai ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau’n llwyr ddydd Gwener rhwng 6:00pm a 11:30pm.

Mae rhagor o fanylion ar wefan y Cyngor.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma