Cymru v Iwerddon – Cyngor i Deithwyr

11 Mawrth 2015

Bydd Cymru’n herio Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm ar ddydd Sadwrn mewn gêm holl bwysig ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Mae’r gic gyntaf am 2.30pm ac mae’r Cyngor yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl.

Gall y rheini sy’n dod â’u car i’r ddinas osgoi tagfeydd a chostau parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth Parcio a Theithio’r Cyngor oddi ar gyffyrdd 29 neu 33 yr M4 am £6 y cerbyd.

O gyffordd 29 ym Mhentwyn (Maes Parcio Gwyn), y man gollwng yn y ddinas fydd Ffordd Churchill.

O gyffordd 33, Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd (Maes Parcio Melyn), y man gollwng fydd gogledd Ffordd Tresillian, wrth gefn Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Dylai unrhyw un sydd am ddefnyddio’r gwasanaethau Parcio a Theithio ddilyn yr arwyddion i’r safleoedd. Bydd staff yn y meysydd parcio o 9.00am a bydd y bws cyntaf yn gadael am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 6.00pm a bydd y maes parcio’n cau am 6.30pm.

Mae mannau parcio i fysus mewn maes parcio pwrpasol yng Ngerddi Sophia am £15 y bws. Dylai bysus adael yr M4 wrth gyffordd 32 a dilyn arwyddion i Erddi Sophia. Gall ceir barcio yng Nghlos Sophia am £10 ar gyfer digwyddiadau.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau o 12.30pm tan 5.30pm – mae’r manylion ar wefan y Cyngor.

Bydd y ffordd at flaen yr orsaf drenau yn y Sgwâr Canolog ar gau rhwng 6am ddydd Gwener 13 a 6pm ddydd Sul 15 Mawrth o’r gyffordd â Stryd Wood, gyda mynediad i fysus i’r orsaf fysus pan na fydd y ffyrdd ar gau’n gyfan gwbl. (Mae canopïau’n cael eu codi gan Arriva ar gyfer y system giwio).

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma