Cymru v Iwerddon – Cyngor ar Deithio i’r Gêm

4 Awst 2015

Bydd Cymru’n herio Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn gyda’r gic gyntaf am 2.30pm.

Disgwylir torf o 74,000 ac mae Cyngor Dinas Caerdydd yn argymell i bobl neilltuo digon o amser i gyrraedd y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus preifat lle y bo’n bosibl.

Gall y rheini sy’n dod â’u ceir i’r ddinas osgoi tagfeydd a chostau parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth Parcio a Theithio’r Cyngor am £6 y cerbyd.

Gall gyrwyr gael mynediad i’r gwasanaethau Parcio a Theithio wrth gyffyrdd 29 neu 33 yr M4. Awgrymir i’r rheini sydd am ddefnyddio’r gwasanaethau Parcio a Theithio ddilyn yr arwyddion i’r safleoedd er mwyn bod yn siŵr bod llefydd ar gael.

O gyffordd 29 ym Mhentwyn fydd y Maes Parcio Gwyn. Y man gollwng yn y ddinas fydd Ffordd Churchill.

O gyffordd 33, yn Nhŷ Wilcox ym Mae Caerdydd fydd y Maes Parcio Melyn, a’r man gollwng fydd gogledd Ffordd Tresillian, y tu ôl i Orsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Bydd staff yn y meysydd parcio o 9.00am a bydd y bws cyntaf yn gadael am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 6.00pm a bydd y maes parcio’n cau am 6.30pm.

Y gost fydd £6 y car. Gallwch archebu’ch lle parcio ymlaen llaw drwy wefan y Cyngor.

Mae mannau parcio i fysus mewn maes parcio pwrpasol yng Ngerddi Sophia am £15 y bws. Dylai bysus adael yr M4 wrth gyffordd 32 a dilyn arwyddion i Erddi Sophia. Gall ceir barcio yng Nghlos Sophia am £10 ar gyfer digwyddiadau.

Bydd ffyrdd ar gau o 12.30pm tan 5.30pm yn y lleoliadau canlynol:

Heol y Gogledd o’r gyffordd â Boulevard de Nantes i’r gyffordd â Ffordd y Brenin.

Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug. Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.

Tudor Street o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhamon Embankment). Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n gyfan gwbl: – Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Mae manylion ar newidiadau i wasanaethau bysus ar wefannau Bws Caerdydd a Stagecoach, a gwybodaeth am wasanaethau trenau ar wefan Trenau Arriva Cymru.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma