Cymru v Fiji – Cyngor ar Deithio

12 Tachwedd 2014

Mae ail gêm y tymor rygbi rhyngwladol yn agosáu, ac fel arfer mae’r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor i bobl sydd yn meddwl dod mewn i ganol y ddinas ar ddiwrnod y gêm.

Fiji yw’r gwrthwynebwyr ar ddydd Sadwrn y 15fed ac mae disgwyl i o leiaf 50,000 o bobl ddod i wylio’r gêm, sy’n cychwyn am 2.30pm.

Mae’r Cyngor yn cynghori pobl i adael digon o amser i ddod i mewn i’r ddinas, ac yn awgrymu mai’r ffordd orau o deithio i’r gêm yw ar drafnidiaeth gyhoeddus a bysus lle bynnag y bo’n bosibl.

Gall unrhyw un sydd am yrru i’r ddinas ddefnyddio gwasanaeth parcio a theithio’r Cyngor am £6 y cerbyd. Gall gyrwyr gael mynediad i’r gwasanaethau parcio a theithio ar gyffordd 29 neu 33 o’r M4, a dilyn yr arwyddion i’r safleoedd.

O gyffordd 29 ym Mhentwyn (y Maes Parcio Gwyn), y man gollwng yn y ddinas fydd Ffordd Churchill, ac o gyffordd 33 yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd (y Maes Parcio Melyn), y man gollwng fydd gogledd Ffordd Tresillian, y tu ôl i’r Orsaf Drenau Ganolog.

Bydd staff yn y meysydd parcio o 9.00am a byddant ar agor ac yn dechrau’r gwasanaeth cyntaf am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man casglu am 6:00pm a bydd y maes parcio’n cau am 6:30pm.

Gall bysus barcio yn y maes parcio penodol i fysus yng Ngerddi Sophia am £15. Dylai bysus gyrraedd y maes parcio o gyffordd 32 yr M4 a dilyn arwyddion i Erddi Sophia. Bydd parcio yn Sophia Close yn ystod digwyddiad yn costio £10.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau rhwng 12.30pm a 5.30pm – mae manylion llawn ar wefan y Cyngor.

Dyma’r tair gêm sydd ar ôl i’w chwarae yn Stadiwm y Mileniwm dros yr wythnosau nesa’:

  • 15 Tachwedd – Cymru v Fiji, cic gyntaf 2.30pm
  • 22 Tachwedd – Cymru v Seland Newydd, cic gyntaf 5.30pm
  • 29 Tachwedd – Cymru v De Affrica, cic gyntaf 2.30pm

Mae tocynnau i bob gêm dal ar werth, yn siop Undeb Rygbi Cymru ar Westgate St neu ar wefan URC.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma