Cymru v De Affrica – Cyngor ar Deithio

26 Tachwedd 2014

Ar ôl siom y penwythnos dwetha’, mae tîm Cymru yn paratoi i wynebu De Affrica ar ddydd Sadwrn yng ngêm olaf cyfres ryngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, ac mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.

Bydd y gêm yn cychwyn am 2.30pm a disgwylir torf o 65,000, yn ogystal â’r miloedd bydd yn siopa Nadolig, felly mae’r Cyngor yn cynghori pobl i sicrhau digon o amser i gyrraedd canol y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n bosibl.

Gall modurwyr osgoi tagfeydd yng nghanol y ddinas a defnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio un ai o gyffordd 29 neu o gyffordd 33 yr M4 am £6 y cerbyd. Cynghorir unrhyw un sydd am ddefnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio i ddilyn yr arwyddion i’r safleoedd.

Bydd bysus o’r maes parcio Gwyn ym Mhentwyn (C29) yn gollwng teithwyr yn Churchill Way, a bydd bysus o’r maes parcio Melyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd (C33) yn gollwng teithwyr yng ngogledd Tresilian Way, y tu cefn i’r Orsaf Drenau Ganolog.

Bydd staff ar ddyletswydd yn y meysydd parcio o 9.00am a bydd y bws cyntaf yn gadael y safle am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man codi teithwyr am 6pm a bydd y meysydd parcio yn cau am 6.30pm.

Bydd cyfleusterau parcio i fysus ar gael mewn maes parcio pwrpasol yng Ngherddi Sophia am £15 y bws. Dylai bysus deithio i’r maes parcio o gyffordd 32 yr M4 a dilyn yr arwyddion i Erddi Sophia.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau o 12.30pm tan 5.30pm – mae’r manylion ar wefan y Cyngor.

Cofiwch hefyd fod gwasanaeth parcio a theithio i siopwyr Nadolig yn rhedeg ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o Neuadd y Sir – manylion fan hyn.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma