Cymdeithas yr Iaith: Lansio cyfnod o anufudd-dod dinesig

7 Chwefror 2014

Bu ymgyrchwyr iaith o Gaerdydd yn dadorchuddio banner ar bont Treganna ddydd Sadwrn diwethaf, Chwefror 1af, er mwyn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg a phwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolisïau er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg.

Mae hyn yn dod fel rhan o gyfres o ymgyrchoedd symbolaidd ar bontydd ar draws Cymru sydd yn rhan o adwaith y Gymdeithas i’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg a amlygwyd gan ganlyniadau’r Cyfrifiad dros flwyddyn yn ôl.

Dwedodd Ioan Teifi, sydd yn aelod o gell Caerdydd; “Dros flwyddyn ers canlyniadau’r Cyfrifiad, mae’n hen bryd i’r Llywodraeth gyflwyno newidiadau polisi a fydd yn galluogi pawb yn ein gwlad i fyw yn Gymraeg. Er gwaethaf blwyddyn gron o lythyru, cynnal cyfarfodydd, cymryd rhan mewn cynadleddau a thrafodaethau di-ri gyda’r Llywodraeth, mae’n ymddangos i ni erbyn hyn, taw drwy anufudd-dod dinesig, a gweithredu cadarnhaol yw’r unig fodd o sicrhau bod Carwyn Jones a’r Llywodraeth yn gweithredu.”

Ym mis Awst y llynedd, ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith at Carwyn Jones gan ofyn iddo wneud datganiad o fwriad i ymgorffori 6 phwynt sylfaenol yn ei pholisïau o fewn chwe maes polisi erbyn 1af Chwefror 2014: tegwch ariannol i’r Gymraeg; gweinyddu’n fewnol yn Gymraeg; safonau iaith i greu hawliau clir; trefn cynllunio er budd ein Cymunedau; a bod y Gymraeg yn greiddiol i ddatblygu cynaliadwy.

Yn lle hynny, ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai’n datblygu ap a gwefan newydd ac ymgyrch 5 y dydd i annog pobl i ddefnyddio eu Cymraeg.

Dyma’r 6 pheth mae Cymdeithas yn galw amdanynt.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma