Cyhuddiadau yn erbyn ‘Loan Sharks’ yng Nghaerdydd

17 Mawrth 2014

Ymddangosodd Mr Bernard John Bloom, John Nathan Bloom a Wayne John Bloom gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar 13 Mawrth wedi’u cyhuddo o nifer o droseddau sy’n ymwneud â benthyca arian yn anghyfreithlon.  Oherwydd natur ddifrifol yr honiadau, penderfynodd y Llys y dylid cyfeirio’r achos at Lys y Goron Caerdydd, gydag achos llys a gwrandawiad rhagarweiniol wedi’i drefnu ar gyfer 31 Mawrth.

Mae’r achos yn ymwneud â Mr Bernard John Bloom, 77 oed, sydd wedi’i gyhuddo o fenthyca arian yn anghyfreithlon a benthyca arian yn anghyfreithlon fel cyfarwyddwr rhwng mis Medi 2006 a mis Tachwedd 2013 dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974.

Dygwyd cyhuddiadau pellach yn erbyn Mr John Nathan Bloom, 50 oed a Mr Wayne John Bloom, 56 oed am yr un troseddau yn ystod y cyfnod hwn, sef benthyca arian yn anghyfreithlon a benthyca arian yn anghyfreithlon fel cyfarwyddwr, yn ogystal â chyhuddiadau ychwanegol o dwyll a gwyngalchu arian.

Mae cyhuddiadau’r achos cymhleth hwn yn ymwneud â dros 400 o bobl y tybir eu bod wedi dioddef yn sgil y gweithgarwch troseddol hwn.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma