Cyhoeddi rhifyn diweddaraf ffansin radical yng Nghaerdydd

14 Chwefror 2014

gan Steffan Cravos

Cafodd y rhifyn diweddaraf o’r ffansin ‘Fuck Off Facebook’ ei lansio yn gynharach eleni yn y digwyddiad ffeministaidd Birkenstomp sydd yn cael ei gynnal yn reolaidd yn Gwdihw, Caerdydd.

Os nad ydych chi yn gyfarwydd â’r term ffansin, dyma’r gair am gylchgrawn tanddaearol sy’n cael ei gynhyrchu adref, allan o angherdd ac nid am elw. Fel arfer maen nhw wedi eu ffotocopïo ac yn cynnwys erthyglau a chyfweliadau gyda bandiau. Gan i ffansins ddod yn boblogaidd gyda’r symudiad pync yn y 1970au, mae ‘na hefyd draddodiad hir o gyhoeddi ffansins sy’n ymwneud â syniadau gwleidyddol radical.

Ar hyd y blynyddoedd mae nifer fawr o ffansins wedi eu cyhoeddi yn Gymraeg. Bu llawer o gelloedd Cymdeithas yr Iaith yn cynhyrchu ffansins gan gyfuno gwleidyddiaeth a cherddoriaeth ymysg y cloriau. Yn ogystal â hyn, yn y cyfnod cyn y rhyngrwyd pan nad oedd modd i rannu a derbyn gwybodaeth mor hawdd ag ydyw heddiw, roedd unigolyn, bandiau a labeli recordio yn gyfrifol am gyhoeddi teitlau er mwyn cyrraedd cynulleidfa ac er mwyn lledaenu newyddion a syniadau.

Mae ‘Fuck Off Facebook’ yn cynnwys cymysgedd o gyfweliadau ac erthyglau gyda bandiau ac artistiaid cerddorol, erthyglau am wleidyddiaeth radical, celf, barddoniaeth ac ysgrifennu creadigol. Mae wedi ei sgwennu yn Gymraeg ac yn Saesneg a hyd yn hyn mae saith cyfrol wedi eu cyhoeddi. O ran golwg, mae wedi ei gysodi mewn modd ‘cut and paste’ gyda chyfuniad o erthyglau wedi eu teipio ar deipiadur, rhai mewn ysgrifen llaw a’r cyfan wedi ei osod gyda’i gilydd gyda chymorth siswrn a glud yng ngwir ysbryd pyncaidd a gwrth-sefydliadol.

Yn y rhifyn diweddaraf, sydd yn gyfrol drwchus 64 tudalen, mae:

 • Cyfweliad gyda Keith McHenry, un o gyd-sylfaenwyr y symudiad gwrth-rhyfel Bwyd Nid Bomiau
 • Erthygl am ffansins Caerdydd
 • Cyfweliad gyda’r criw sy’n cyflwyno’r sioe wych ‘Cam O’r Tywyllwch’ ar Radio Cardiff
 • Adroddiad o Ffair Lyfrau Anarchaidd yn Zagreb, Croatia
 • Erthygl gan fewnfudwr am ei argraffiadau o ddinas Caerdydd
 • Cyfweliad gyda’r rapyr benywaidd Rufus Mufasa
 • Erthygl am y Dreth Ystafell Wely
 • Cyfweliad gyda’r band ifanc o sir Benfro, Y Ffug
 • Barddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg gan Rhys Trimble, Mab Jones, Iwan ap Huw Morgan, Johnny Giles, Ffion Wyn, Will Ford ac Emma Syrup
 • Cyfweliad gyda’r cynhyrchydd electroneg o Aberystwyth, Odlgymix
 • Darluniau gan Rhys Aneurin o bobl Grangetown
 • Erthygl am sgwotio yng Nghaerdydd
 • Cyfweliad gyda’r cynhyrchydd drwm a bas o Wynedd, Wowza
 • Erthygl am anarchiaeth a ieithoedd lleiafrifol ynysoedd Prydain
 • Cyfweliad gyda threfnwyr yr ŵyl wrth-ffasgaidd 0161 sydd yn cael ei gynnal eleni ym Manceinion
 • Dyddiadur taith Efa Supertramp i’r gwledydd Balcan
 • Cofnod o ymweliad i Balestina gan y cerddor a’r ymgyrchydd Cosmo
 • Gwaith celf gan Elen Mai Wyn-Jones
 • Ynghyd â chyfweliadau gyda amryw o grwpiau ac artistiaid cerddorol fel y rapwyr militant Class Actions, yr artist gwerin-pync Lost Soul, y band ifanc o Gaerdydd Junior Bill & The Scallies, Aisha – artist acwstig o Abertawe ac yr artistiaid electroclash cwiar The Sulkies.

Nid oes pris ar y ffansin ond gellir derbyn copi drwy roi cyfraniad. Gallwch archebu copi drwy wefan Afiach.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma