Cyhoeddi Penderfyniadau ar Ysgolion Caerdydd

8 Mawrth 2016

Bydd cyngor y ddinas yn ystyried argymhellion i fwrw ‘mlaen â buddsoddiad gwerth miliynau i greu mwy o leoedd ysgol ledled Caerdydd pan fydd Cabinet y ddinas yn cwrdd ar ddydd Iau Mawrth 10fed.

Mae’r argymhellion yn nodi’r camau diweddaraf yn y broses o greu cyfleusterau ysgol newydd i wasanaethu ardaloedd Butetown, Caerau, Treganna, Trelái, Grangetown, Ystum Taf a Glan-yr-afon a’r cyffiniau.

Mae’r cynlluniau, sydd wedi’u cynnwys mewn tri adroddiad gwahanol, yn cynrychioli buddsoddiad o fwy na £50m mewn cyfuniad o gynlluniau, yn amrywio o ysgolion newydd sbon i ehangu safleoedd presennol, o addysg gynradd i addysg uwchradd, o addysg Gymraeg i addysg Saesneg.

Mae’r adroddiadau Cabinet a gaiff eu trafod ddydd Iau hefyd yn cynnwys gwrthwynebiadau a godwyd mewn ymateb i gyhoeddi’r hysbysiadau statudol.

Ymysg y cynlluniau mae’r canlynol:

Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd â meithrinfa a dau ddosbarth mynediad ar safle Hamadryad ger caeau chwarae Hamadryad oddi ar Hamadryad Road, Caerdydd.

Bydd yr Ysgol yn agor i ddechrau fel ysgol un dosbarth mynediad mewn adeilad dros dro ger safle Ysgol Gynradd Parc Ninian yn y safle a arferai fod yn gartref i Ysgol Tan yr Eos yn Virgil Street, Caerdydd o fis Medi 2016 gan symud i’w safle parhaol ger Parc Hamadryad o fis Medi 2017.

Sefydlu Ysgol Glan Ceubal yn barhaol ag un dosbarth mynediad ar ei safle presennol yn Colwill Road, Gabalfa o fis Medi 2016

Estyn ystod oedran Ysgol Glan Ceubal o 4-11 i 3-11 o fis Medi 2016

Mae’r adroddiadau llawn ar gael ar-lein ar wefan y cyngor .

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma