Cyhoeddi Eisteddfod 2018

21 Mehefin 2017

Gyda dim ond dyddiau i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 24ain, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio ar lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun.

Yn unol â thraddodiad, cynhelir gorymdaith ddechrau’r prynhawn, gan gynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r ardal a chyflwyno’r ardal i’r Eisteddfod.

Bydd yr orymdaith yn cychwyn o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd toc ar ôl 2pm a cherdded drwy’r dref cyn dychwelyd i Barc Cathays a lawnt Neuadd y Ddinas, lle y cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun.

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.

Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu’r flwyddyn nesaf.

Yr Archdderwydd sy’n arwain y seremoni bwysig hon, gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Ashok Ahir, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd.

Yn ogystal â’r Cyhoeddi, cynhelir Cymanfa Ganu Eglwys y Tabernacl, Yr Aes, nos Sul 25 Mehefin am 19.30, ac mae croeso cynnes i bawb ymuno yn y noson honno hefyd.

Amserlen y Llwyfan:

10:45 Côr Hen Nodiant

11:15 Y Barry Horns

11:45 Codi’r Pawl Haf (Gŵyl Ifan)

12:30 Côr Adran yr Urdd Salem

13:00 Côr Caerdydd

13:30 Y Gerddorfa Ukulele

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal y Bae o 3-11 Awst 2018.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma