Cyfweliad hefo cast Sioeau Nadolig Theatr Sherman Cymru

5 Rhagfyr 2013

Bu Bethan Mair Jones yn sgwrsio gyda’r actorion Lisa Jen Brown a Caitlin Richards am eu rhannau yn y sioeau Nadolig Sleeping Beauties a Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo yn Theatr y Sherman eleni.

Pa gymeriad ydych chi’n perfformio yn eich sioeau?

CR: Rydw i’n chwarae sawl cymeriad yn Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo – mam Corina a nifer o anifeiliaid: mwnci, neidr a’r llew.

LJB: Dwi’n chwarae rhan y fertility wife yn Sleeping Beauties, sef brenhines y goedwig. Hi ‘di fel – ddim person go wir – mae hi’n gannoedd o flynyddoedd oed ac yn gofalu dros natur a phobl. Mae’n credu na charu pethau a phobl a natur yw’r peth gorau a dyna beth yw prydferthwch. Mae hi’n gwneud pethau’n dda.

Fel Fairy Godmother?

LJB: Na mae yna elfen beryglus amdani; tydi hi ddim yn gymeriad fel Fairy Godmother. Mae hi’n gwneud hyd a lledrith ar y Sleeping Beauties fel eu bod nhw’n cysgu wrth droi’n 15. Mae yna rywbeth eithaf called amdani hi; tydi hi ddim yn annwyl iawn bob tro. Ond mae hi yn trio gwneud y gorau i bawb, a chadw’r prydferthwch. Mae ‘na sicr elfen beryglus i frenhines y goedwig.

Beth sy’n wahanol am sioe ‘Sleeping Beauties’ i bantomeim Nadoligaidd arferol?

LJB: Dydi o ddim yn bantomeim, mae o’n fwy teuluol. Mae’n theatrig, sydd ddim yn draddodiadol i bantomeim. Mae cymeriadau traddodiadol ynddi ond does dim audience participation. Mae o fwy fel drama. Tydi plant ddim fel arfer yn cael profiad theatrig da. Mae yna hiwmor a neges ynddi.

A yw Corina Pavlova A’r Llew Sy’n Rhuo yn wahanol i berfformiadau Nadoligaidd arferol?

CR: Mae Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo yn sioe Nadolig sy’n rhoi’r pwyslais ar bwysigrwydd teulu. Dyw hi ddim yn bantomeim ond yn hytrach yn ddrama i blant sy’n canolbwyntio ar yr hyn sydd wir yn bwysig adeg y Nadolig, hynny yw, teulu a chariad.

A ydych chi’n mwynhau perfformio i blant? A pwy yw’r gynulleidfa anoddach i blesio, plant neu oedolion?

LJB: Wwww ydw, yn mwynhau’n fawr! Un o’r pethau gorau wnes i oedd Y Rhaglen Wirion ‘Na ar S4C, sef comedi i blant. Dwi’n caru gweld eu hwynebau bach nhw’n goleuo, does dim byd gwell na golwg plentyn wedi ei syfrdanu. ‘Dyw oedolion ddim mor hawdd eu plesio. Definitely oedolion yw’r anoddach i blesio!

CR: Rydw i wir yn mwynhau perfformio i blant. Mae oedolion weithiau yn gallu bod yn rhy barchus gan eistedd yn dawel a chlapio beth bynnag yw safon y sioe, ond gyda phlant chi’n gwybod yn iawn os yw’r stori, cymeriadau neu’r actio yn gweithio neu beidio. Maen nhw’n gynulleidfa ddeallus a gonest, rydych yn gwybod yn syth os nad yw rhan o’r sioe yn plesio.

Pa mor bwysig ydi o, yn eich barn chi, i greu theatr i blant a phobl ifanc?

LJB: Hynod o bwysig. Os ‘di pobl yn gallu cael eu cyflwyno i theatr o oedran ifanc iawn, mae yna ddyfodol i’r theatr. Dwi dal yn cofio geiriau o sioeau weles i yn Theatr Gwynedd pan oeddwn i’n blentyn. Ges i fy magu hefo’r theatr gan fod mam yn gweithio yn Theatr Bara Caws. Mae cael dy ddenu i mewn yn ifanc yn bwysig.

CR: Mae’n hynod bwysig creu theatr i blant. Mae’n brofiad diwylliannol sy’n helpu plant i ddysgu, dychmygu a ddeall ei safle yn y byd o’u cwmpas. Yn aml mae pobl yn cofio eu hymweliad cyntaf i’r theatr a’r hud a oedd wedi eu creu yno, ddylai pob plentyn cael y profiad yna.

Mae nifer o’r cast yn Gymry, a oes yna elfen Gymreig i’r sioe o gwbl?

 LJB: Yn sicr o ran fi, dwi’n defnyddio acen fy hun. Mae’r Gymru i gyd yn defnyddio acenion eu hunain hefyd, does dim gofyn i ni guddio’r rheiny. Ummm, mae’r stori… wel, ddim yn dod o un wlad yn benodol. Does dim nodweddion o un wlad yn unig yn y ddrama. Dwi’n meddwl i fy nghymeriad i mae elfennau Cymreig yn sicr gan fy mod yn meddwl am y goedwig fel y goedwig o fy ardal enedigol, Bethesda. Ym myd bach fy nghymeriad i mae’r ddrama yn Gymreig iawn.

Petai gennych y cyfle i gael unrhyw anifail anwes, beth fydda’i hi a pham?

CR: Os oeddwn yn gallu dewis unrhyw anifail anwes, byswn i eisiau’r llew sydd yn ymddangos yn Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo. Wna’i ddim dweud gormod ond dewch i weld y sioe a wnewch chi ddeall fy newis!

Pam y dylai gynulleidfaoedd ddod i weld Sleeping Beauties a Corina Pavlova a’r Llew sy’n rhuo?

CR: Mae’n sioe llawn hwyl, stori ddifyr, pypedau a cherddoriaeth ffantastig!

LJB: Achos mae Sleeping Beauties yn rhywbeth i’r teulu cyfan wneud hefo’i gilydd. Mae’n plesio pawb, plant, tadau a mamau. Mae’n mynd a chi ar siwrne fach neis iawn, yn gyfle i bawb eistedd i lawr am ychydig fel teulu, sy’n arbennig dros y Nadolig hefyd. Mae ‘na stori a chanu, ac maen ffordd braf o ddweud stori yn lle bod o flaen teledu yn bwyta siocled.

Mae ‘na phethau ynddo sy’n gwneud i ti deimlo’n emosiynol hefyd. Mae yna yn sicr themâu oedolion sydd yn gryf iawn hefyd. Yn anaml iawn gei di sioe sydd yn plesio pawb!

The Sleeping Beauties & Corina Pavlova a’r Llew sy’n Rhuo: 6 Rhagfyr tan 4 Ionawr 2014

Tocynnau: £15 – £25 – Rhagddangosiad: £12 – £20 (6 & 7 Rhagfyr)
Plant & Dan 25: Hanner Pris
Gostyngiadau: £2 i ffwrdd

Am fwy o fanylion am y perfformiadau, cliciwch yma.

SleepingBeauties

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma