Cyfres newydd Jason Mohammad

6 Ebrill 2014

Datganiad S4C

Jason yn twrio i wirionedd Mynydd y Deml yn Jerwsalem

Bydd Jason Mohammad yn mynd ar siwrnai bersonol i archwilio crefydd, hanes a diwylliant Jerwsalem yn y gyfres newydd, Jerwsalem: Tir Sanctaidd, sy’n dechrau HENO nos Sul  am 8.30 ar S4C.

Yn y rhaglen gyntaf o bedair bydd Jason yn ymchwilio i hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem – un o’r llefydd mwyaf sanctaidd ar wyneb y ddaear. I’r Iddew, dyma safle teml Solomon; i’r Cristion, lleoliad teml Herod, lle bu’r Iesu’n cerdded; ac mae pob Moslem yn credu mai o’r llecyn hwn y cododd Mohammed i’r nefoedd.

Ganed Jason yng Nghaerdydd ond mae ei dad yn dod yn wreiddiol o Bacistan a magwyd Jason yn y ffydd Fwslimaidd.

Cyn mynd i Jerwsalem, roedd Jason, sy’n dal i fyw yng Nghaerdydd gyda’i wraig a thri o blant, wedi disgwyl gweld tensiwn rhwng dilynwyr y gwahanol grefyddau, gan fod cryn dipyn o sôn am frwydro ar y Newyddion. Ond cafodd ei synnu ar ôl cyrraedd.

“Mae’r ddinas yn hynod o brydferth. Mae ‘na broblemau yno wrth gwrs a lot o filwyr. Mae’n rhaid i mi gyfadde’, fel Moslem, nad oeddwn yn teimlo’n gyfforddus iawn yn syllu arnyn nhw. Prin ddau fis cyn i fi fynd yno i ffilmio, fe fu terfysg a thrais – protestwyr Mwslimaidd yn ymateb i fygythiad gan eithafwyr Iddewig i feddiannu’r safle. Fe fu farw un o’r protestwyr – dyn 25 oed. Ond mae pobl o bob ffydd yn cwrdd yn y farchnad a phawb yn ymwneud â’i gilydd – rydyn ni’n anghofio am hyn wrth weld straeon am y trafferthion ar y teledu.”

Profiad bythgofiadwy i Jason oedd darganfod mwy am ei ffydd yn ogystal â dysgu am grefyddau eraill. Un profiad arbennig, ac ysbrydol, gafodd yn Jerwsalem, oedd gweddïo ym Mosg Al Aqsa – y trydydd lleoliad mwyaf sanctaidd yng nghrefydd Islam.

“Ers y seithfed ganrif, mae Mwslemiaid wedi dod yma i addoli, ac mae rhannau o’r mosg wedi sefyll ers yn agos i fil o flynyddoedd. Tan yn ddiweddar iawn, fe fu arweinwyr Islam yn annog y ffyddloniaid i gadw draw, fel protest yn erbyn gweithredoedd Israel. Mae’n dda cael dweud fod newid i’r cyngor hwn erbyn hyn. Roedd e’n brofiad gwych, i fod mewn lle sydd mor sanctaidd. Hoffwn i fynd yn ôl. Ar y pryd, doeddwn i ddim yn gallu credu fy mod i yna!” 

Yng nghanol y dadlau yn Jerwsalem heddiw, mae archeolegwyr. Mae eu gwaith nhw’n allweddol yn y frwydr dros dir sanctaidd Jerwsalem. Yn ôl rhai, byddai dod o hyd i deml Solomon neu balas y Brenin Dafydd yn setlo’r ddadl unwaith ac am byth. Ond mae problem sylfaenol. Does neb yn cael cloddio ar Fynydd y Deml.  Ar y rhaglen, bydd Jason yn sgwrsio â rhai o’r archeolegwyr ac yn ceisio twrio i wirionedd Mynydd y Deml. 

“Wrth ffilmio’r gyfres hon,” meddai Jason, “dwi wedi cael braint arbennig – troedio rhai o’r erwau mwyaf cysegredig ar wyneb y ddaear.”

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma