Cyfle Olaf i Fynegi Barn Ar Orsaf Fysus Newydd

29 Medi 2014

Ydych chi’n defnyddio gorsaf fysus Caerdydd? Os felly dim ond ychydig o ddyddiau sydd ar ôl i roi’ch barn i Gyngor Caerdydd ar y cynlluniau ar gyfer gorsaf fysus newydd.

Bydd yr ymarfer ymgysylltu cyhoeddus yn dod i ben ddydd Gwener 3 Hydref, ac yn ôl y Cyngor cafwyd ymateb calonogol hyd yma, gyda 2,500 o arolygon wedi’u cyflwyno gan ystod eang o bobl.

Caiff yr ymatebion eu coladu a’u gwerthuso yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, ac ar 11 Rhagfyr bydd y Cabinet yn penderfynu ar y lleoliad, y fanyleb a’r dull ariannu a ffefrir, a disgwylir i’r orsaf fysus bresennol gau ym Mehefin 2015.

Meddai’r Cynghorydd Ramesh Patel, yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd: “Mae adfywio’r Sgwâr Canolog fel rhan o Ardal Fenter Caerdydd yn un o flaenoriaethau Cyngor Dinas Caerdydd. Bydd yr orsaf fysus newydd yn integreiddio trafnidiaeth ar drenau, bysus, tacsis a beiciau, gyda chyfleusterau gollwng/casglu teithwyr a mynediad rhwydd i gerddwyr i symud o amgylch y ddinas.”

Mae copïau papur o’r arolwg ar gael mewn llyfrgelloedd, hybiau a chanolfannau hamdden ledled y ddinas, ac mae blychau ar gael yn y lleoliadau hyn i chi gyflwyno’r arolwg ar ôl ei gwblhau. Fel arall, gellir cwblhau’r arolwg ar-lein yn: http://www.surveys.cardiff.gov.uk/busstation2014/cym

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma