Cyfle i gymdeithasu’n Gymraeg yn y Rhath

18 Mehefin 2013

Stori gan Iwan Evans

Eisiau dod i nabod siaradwyr Cymraeg eraill sy’n byw yn ardal y Rhath? Eisiau cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg?

Os felly, ewch i’r trydarfod (tweet-up) nesaf i siaradwyr Cymraeg y Rhath nos Iau am 20:30 yn y Pear Tree.

Mae criw yn cwrdd unwaith y mis ar lawr cyntaf y Pear Tree i sgwrsio a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol.

“Da ni’n defnyddio Twitter i hysbysebu’r nosweithiau – ond peidiwch boeni, does dim rhaid i chi fod yn ddefnyddwyr Twitter er mwyn dod!” medd Iwan Evans, “‘Da ni hefyd yn awyddus i drefnu digwyddiadau – ac yn ddiweddar bu Dr John Davies yn sgwrsio am hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd yn ystod gŵyl Made in Roath.”

“Pwy a ŵyr? Efallai fod gennych syniadau am gynnal digwyddiadau eraill yn y Rhath” ychwanegodd, a wnaeth annog pobl yr ardal i ddod i drafod eu syniadau a gall ‘Y Rhath ar-lein’ (@y_Rhath) eu hysbysebu.

Cynigodd Iwan groeso i bawb wrth ddweud: “Gobeithio y gwelwn ni chi yno. A chofiwch roi gwybod i’ch ffrindiau!”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma