Cyfle i gefnogi Cymru yng Nghae Cooper yn ystod Ewro 2016

7 Mehefin 2016

Gall cefnogwyr sydd ddim wedi mynd i gefnogi’r tîm yn Ffrainc ddod ynghyd i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop ar sgrin HD fawr yng Nghae Cooper ym Mharc Bute.

Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau bydd y gemau’n cael eu dangos ar sgrin LED symudol enfawr, a bydd adloniant cyn y gêm gan fandiau lleol ar y Llwyfan Cerddoriaeth Fyw.

Bydd bar, bar diodydd meddal a stondinau bwyd ar y safle hefyd.

Bydd digon o hwyl i’r teulu cyfan yn yr Ardal Cefnogwyr, gan gynnwys atyniadau ffair a gweithgareddau pêl-droed.

Bydd gwirfoddolwyr o Ymchwil Canser Cymru, sef elusen yr Arglwydd Faer, hefyd yn casglu yn yr Ardal Cefnogwyr.

Mae gêm fawr gyntaf Cymru yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn nesa, gyda gatiau’r Ardal Cefnogwyr yn agor am 3pm ac yn cau am 10pm.

Mae’r gêm yn erbyn Lloegr ar 16 Mehefin, gyda’r gatiau’n agor am hanner dydd ac yn cau am 8pm.

Mae’r gêm grŵp olaf yn erbyn Rwsia ar 20 Mehefin, gyda’r gatiau’n agor am 4pm ac yn cau am 10pm.

Ni ddylai cefnogwyr ddod â bwyd a diod, cŵn na seddi i mewn i’r Ardal Cefnogwyr gyda nhw.

Gallwch ddod i’r Ardal Cefnogwyr am ddim. Ceir mynediad drwy borth y gorllewin a phorth y gogledd Parc Bute.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma