Cyfle i Flasu Cwrw Newydd Tafwyl

25 Mehefin 2014

Datganiad Tafwyl

Mae Tafwyl yn lansio cwrw crefft newydd, wedi ei seilio ar ryseitiau traddodiadol Cymreig, yn arbennig i’r ŵyl flynyddol sy’n cael ei chynnal eleni yng nghastell Caerdydd ar 12 Gorffennaf 2014.

Tomos a Lilford, bragdy bach annibynnol o Fro Morgannwg sy’n datblygu’r cwrw unigryw o’r enw Cwrw Tafwyl.

Bydd gan y cwrw 4% ABV flas ysgafn caramel sy’n cynnwys elfennau o milddail (yarrow), teim a balm lemwn.

Dywedodd Rolant Tomos, un o sylfaenwyr y bragdy:

“Mae diddordeb wastad wedi bod ‘da ni mewn ryseitiau Cymreig traddodiadol ac mae milddail wedi’i ddefnyddio mewn cwrw  canrifoedd yn ôl yng Nghymru. Ry’ ni hefyd wedi defnyddio ychydig iawn o hopys sy’n helpu creu blas ysgafn a hafaidd. Mae’n gwrw gŵyl go iawn a gobeithiwn y bydd yn boblogaidd gyda thorf Tafwyl”

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr Menter Caerdydd sy’n trefnu Tafwyl:

“Rydym wrth ein bodd yn cydweithio â Tomos a Lilford ‘leni  mae Tafwyl yn ŵyl gymunedol iawn ac mae’n bwysig ein bod ni’n cefnogi cwmnïau lleol, bach neu fawr. Mae aelodau tîm Tafwyl wedi bod yn gweithio gyda’r bragwyr i ddatblygu’r cwrw yma wrth gasglu perlysiau  ar gyfer y broses bragu a goruchwylio’r camau cyntaf – mae hi wedi bod yn bartneriaeth ddifyr a llawn hwyl.”

Mae bwyd a diod yn rhan bwysig o ŵyl Tafwyl ac mi fydd Rolant Tomos a’r brodyr Robert a Jim Lilford yn y babell coginio eleni i gynnal gweithdy bragu cwrw cartref.  Mae gweithgareddau eraill y babell coginio yn cynnwys ‘Bake Off’ wedi’i feirniadu gan Beca Lyne-Pirkins (BBC Great British Bake Off) a’r cogydd teledu Nerys Howell. Mae cyfle hefyd i flasu cig  charcuterie a chaws ac ystod eang o ddiodydd gan gynnwys gwin, medd, cwrw a seidr.

Bydd Tafwyl eleni yn cynnwys tri llwyfan cerddoriaeth byw, gweithgareddau chwaraeon wedi eu trefnu gan yr Urdd, cyfle i weld Undeb Rygbi Cymru a’rGleision yn ogystal â gweithdai llenyddiaeth, hanes a’r celfyddydau. Mae Tafwyl yn ŵyl i bob oedran ac yn ddathliad o’r iaith Gymraeg – llynedd daeth dros 12,000 i’r ffair agoriadol yng Nghastell Caerdydd a agorwyd gan seren Hollywood Matthew Rhys.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma