Cyffro Womex 13: Beth Sy’n Digwydd?

1 Hydref 2013

Mi fydd Caerdydd yn croesawi gwyl rhyngwladol Womex 13 fis Hydref ond beth yn union fydd hyn yn golygu i Bobl Caerdydd? Angharad Wynne, swyddog y wasg sy’n rhoi’r ‘low down’:

Beth yw Womex?

WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoriaeth werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd ac fe fydd yna gyngherddau, cynadleddau a ffilmiau yn cael eu dangos.
Pryd a ble fydd Womex yn cael ei gynnal?
Cynhelir WOMEX 13 yng Nghaerdydd rhwng 23 a 27 Hydref 2013, mewn dwy brif ganolfan- Arena Motorpoint a Chanolfan y Mileniwm.
Be fydd yn digwydd?
Yn ystod y dydd fe fydd oddeutu 2500 o fynychwyr cerddoriaeth byd rhyngwladol yn trin a thrafod y byd cerddorol- rhyw fath o expo enfawr – yna, gyda’r nos, bydd y sylw yn troi at Ganolfan Mileniwm Cymru a Roald Dahl Plas ym Mae Caerdydd, lle bydd y cyhoedd yn ymuno â mynychwyr WOMEX ac yn crwydro o amgylch chwe llwyfan i fwynhau mwy na 50 o sesiynau arddangos o’r gerddoriaeth byd orau ar y blaned.

GWYNETH GLYN yn cymryd rhan Llun gan Jon Pountney

GWYNETH GLYN yn cymryd rhan
Llun gan Jon Pountney

All unrhywun fynd i weld be sy’n digwydd?
Dyw’r cyhoedd ddim yn gallu mynychu’r Motorpoint yn ystod y dydd ond ar y nos Iau, y nos Wener a’r nos Sadwrn, bydd WOMEX 13, Caerdydd yn trawsnewid Bae Caerdydd yn safle’r ŵyl ar gyfer cerddoriaeth byd rhyngwladol, lle bydd croeso i gynulleidfaoedd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol grwydro o amgylch y chwe llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’r Basn Hirgrwn i fwynhau’r cyffro rhyngwladol, i wrando ar berfformiadau 45 munud (neu’r ‘sesiynau arddangos’ fel ma nhw’n cael ei galw yn WOMEX) o’r gerddoriaeth byd orau ar y blaned, o 9pm tan yn hwyr iawn -­‐ neu yn hytrach tan oriau mân y bore wedyn.
Be fydd yn digwydd yn y Bae?

Mae nosweithiau Gŵyl Arddangos Ryngwladol WOMEX ychydig fel mynd ar wyliau cerddorol o amgylch y byd. Mae pob cornel o’r byd yn cael ei chynrychioli, ac mae’n gyfle i ddarganfod bandiau gwirioneddol ardderchog, i gael eich syfrdanu gan amrywiaeth y doniau cerddorol a rhyfeddu at offerynnau hynod a dieithr o wahanol ddiwylliannau. Bydd y bariau yn agored, bydd digon o luniaeth ar gael a bydd awyrgylch o ddathlu yn llenwi’r Bae.”

Ac yn hwyrach?

Un o'r DJs iZem: Llun gan Valentina Alvarez

Un o’r DJs iZem:
Llun gan Valentina Alvarez

Yn ogystal â’r sesiynau arddangos byw, ar nos Wener a nos Sadwrn, bydd croeso i bawb ddod i ddawnsio drwy’r nos yn nosweithiau DJ WOMEX 13 yn y Glee Club ym Mae Caerdydd, pan fydd Antie Flo (DU), DJ Caise (Nigeria /DU), iZem (Iwerddon / Portiwgal), Mitú (Columbia) a Mr Toubab & Cucurucho (Ffrainc / Sbaen) yn mynd amdani yn ystod y rhaglen.

Ond beth am gerddorion o Gymru?

Fydd yr wyl yn dechrau gyda chyngerdd agoriadol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, 23 Hydref, am 8pm. Cerys Matthews yw’r cyfarwyddwraig aristig ac fe fydd hi yn perfformio ynddi ynghyd a nifer o brif ddehonglwyr traddodiadau cerddoriaeth Cymru, ac yn eu plith: Cass Meurig, Gwenan Gibbard, D n A , Georgia Ruth , Patrick Rimes , Siân James , Robin Huw Bowen, cywaith Cymru-­‐India rhwng Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar, ‘Ghazalaw’, Twm Morys a mwy. I gael manylion llawn y cyngerdd a rhestr yr artistiaid fydd yn ymddangos ewch i wefan Cerdd Cymru Am docynnau ffoniwch y Ganolfan  02920 636464 neu ewch i’w gwefan  Pris y tocynnau: £25

Ac ar lwyfan Gorwelion yn y Ganolfan fe fydd Catrin Finch a Seckou Keita, 9Bach a Georgia Ruth hefyd yn perfformio yn ystod yr Wyl.

Tipyn o sbloets te?

Ma hwn yn ‘coup’ i Gaerdydd- dim ond unwaith mae Womex wedi bod i Brydain ac fe arweiniwyd y cynnig i gynnal WOMEX yng Nghaerdydd gan Cerdd Cymru: Music Wales. Caerdydd a ddaeth i’r brig a hynny yn dilyn cystadleuaeth galed yn erbyn naw o ddinasoedd blaenllaw Ewrop.

Mae tocynnau WOMEX bellach ar werth drwy Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 02920636464 neu drwy’r wefan . Pris £17 ymlaen llaw, £22 ar y diwrnod. Os hoffech fynychu sesiynau Gŵyl Arddangos WOMEX ar y tair noson gallwch brynu tocyn tridiau am £45 o Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma