Cwpwrdd Nansi mis Tachwedd: Aled Rheon & Gwyneth Glyn

17 Tachwedd 2013

gan griw Cwpwrdd Nansi

Gwta flwyddyn yn ôl daeth Carwyn Tywyn a’i delyn deires, Gildas a’i gitar a’r hyfryd Alaw i agor y Cwpwrdd!  Ers hynny, rydym wedi croesawu goreuon y byd gwerin o Gymru a thu hwnt.
Byddwn yn dathlu penblwydd un oed yn fuan gyda noson lawen arbennig…….

Diolch am eich cefnogaeth dros y flwyddyn.

Tan hynny, mae gennym ddau artist i’ch swyno ar noson oer o Dachwedd.  Aled Rheon, brodor o’r brifddinas, sy’n prysur gwneud enw iddo’i hun, a’r swynwraig ddihafal ei hun, Gwyneth Glyn, yn ffres o’i phrysurdeb a’i phrosiect Womexaidd, Ghazalaw.

Rhowch got fawr gynnes ymlaen, a dewch lawr i’r Lookout Cafe bar, drws nesaf i’r Dr Who Experience lawr y Bae, nos Fercher nesaf, Tachwedd 20fed, am 7.30.  £5 wrth y drws.

Pasiwch y neges ymlaen, diolch yn fawr!

Criw Cwpwrdd Nansi x

POSTER Cwpwrdd Nansi 20.11.13

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma