Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2013: seremoni agoriadol a’r ddwy gêm gyntaf

27 Hydref 2013

Wrth i’r brifddinas gynnal y digwyddiad chwaraeon rhyngwladol mwyaf ers y gemau Olympaidd, aeth Gwenda Richards i brofi dipyn o’r Up and Under yn Stadiwm y Mileniwm.

Balwns enfawr, tân gwyllt a thelyn Catrin Finch yn cyfeilio acrobat Cirque de Solei-aidd! Do, fe ddechreuodd Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair dros y Sul gyda seremoni agoriadol slic ac roedd na dân hefyd ar y cae yn ystod y gêm gyntaf pan gurodd  Awstralia Lloegr o drwch blewyn.

DSC_0017Roedd hanner can mil o docynnau wedi gwerthu a llawer o’r dorf yn  Stadiwm y Mileniwm wedi teithio o bell i gefnogi’u timoedd – rhai mewn gwisgoedd ffansi. Roedd na ddigon o Supermen, Batmen a Spidermen i warchod Caerdydd rhag unrhyw fygythiad arallfydol.

Er fod na gannoedd o bobl yno oedd yn gyfarwydd a rygbi tri ar ddeg, roedd na garfan gref, minnau yn eu plith, yn chwilfrydig i wybod sut beth oedd y rygbi ‘estron’ yma. Roedd digon o gyffro yn y stadiwm beth bynnag.

Ble mae'r SWAG bois?

Ble mae’r SWAG bois?

Mae cefnogwyr timau fel Leeds Rhinos a Bradford Bulls  yn gyfarwydd a gweld ‘cheerleaders’ yn dawnsio wrth ymyl y cae ymhob gêm gynghrair, a ddydd Sadwrn roedd degau ohonyn nhw mewn ffrogiau tynn glas yn chwyrlio’i dwylo ‘blewog’ gwyn. Ond gan taw seremoni agoriadol oedd hwn roedd na dipyn mwy o razzamatazz i ddod.

DSC_0013

Catrin Finch a ‘Lisa Lan’

Drwy gydol y seremoni agoriadol roedd balwn enfawr yn cynrychioli pob un o’r 14 gwlad yn addurno’r stadiwm. Dangosodd y cyn- chwaraewr chwimwth Martin Ofiah ei sgiliau dawnsio jive ac roedd yn dal mor osgeiddig a phan oedd e’n gwibio lawr yr asgell. Daeth y grwp Scala ymlaen i berfformio’u math arbennig o gerddoriaeth clasurol trydanol. Gyda’r to ar gau, roedd y stadiwm yn dywyll ac er fod na llif oleuadau lliwgar fan hyn a fanco, doedden nhw ddim yn ddigon i oleuo dawnsio’r bobl ifanc ddaeth o bob cwr o Brydain. Doedd gen i ddim syniad beth oedden nhw’n ceisio protreadu ond ar ddiwedd y ddawns naeth cyn gapten Cymru, Gareth Thomas, sydd wedi chwarae’r ddau fath o rygbi, rhedeg hyd y cae i sgorio cais symbolaidd.

I atgoffa pawb ein bod ni ym mhrifddinas Cymru, fe swynodd Catrin Finch y dorf wrth ganu ‘ Lisa Lan’ ar y delyn i gyfeilio acrobat oedd yn hongian o waelod balwn anferth oedd yn cynrhychioli’r byd.

Newid cyfeiriad wedyn gyda thân gwyllt a fflamau ac ar ôl i Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones gyflwyno’r bêl i’r dyfarnwr, bant a ni gyda’r gêm gynta – Awstralia yn erbyn Lloegr.

Gem agos rhwng y Kangaroos a Lloegr

Gem agos rhwng y Kangaroos a Lloegr

O fewn wyth munud roedd Lloegr ar y blaen  ar ôl sgorio cais ac yn cymryd yr awennau. Cyn y gêm roedd tîm Lloegr dan gwmwl wedi digwyddiadau anffodus oddi ar ac ar y cae – paratoadau gwael i’r ornest fawr. Yn yr hanner awr cyntaf nhw oedd y tîm gorau ond yn raddol bach fe ddaeth Awstralia nol gan ddangos ychydig bach mwy o ddychymyg. Yn naturiol wedyn, gyda Awstralia yn cymryd rheolaeth, fe ddechreuodd chwaraewyr Lloegr colli ffydd ond roedd yn ornest gyffrous gydag Awstralia yn ennill o 28 i 20.

DSC_0071

Yr Azzuri yn ymosod

Yna tro Cymru oedd hi a’i gwrthwynebwyr oedd yr Eidal. Roedd yr Azzuri yn chwarae gydag arddeliad ar ôl curo Lloegr wythnos yn ôl felly roedden nhw’n llawn hyder. Mewn gêm lle y dyle’r meddiant fod yn fwy neu lai’n gyfartal, yr Eidal oedd yn rheoli pethau. Gallech chi ddim beirniadu Cymru am beidio rhoi cant y cant ac fe sgoriodd Rhodri Lloyd a Elliot Kear ceisiau da ond yn y diwedd doedd hwn ddim yn ddigon ac yn y deuddeng munud olaf fe sgoriodd yr Eidal tri chais i guro Cymru 32-16. Roedd yn amlwg fod na ddigonedd o ffans Cymru yn y dorf ond doedden nhw ddim cweit mor angerddol a ffans y rygbi undeb – doedd neb yn canu Calon Lân i godi perfformiad y tîm cartref.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma