Cŵn Poeth The Rollin’ Hot Dog Co.

21 Tachwedd 2013

gan Rhidian Dafydd

Wedi tipyn o oedi, mae cwmni The Rollin’ Hot Dog wedi dechrau gwerthu cŵn poeth ar Stryd Womanby. Mae e’n dipyn o newid i’r perchennog. Bythefnos yn ôl mi oedd hi yn gweithio mewn swyddfa, a nawr mae hi wedi gwireddu breuddwyd o gael cwmni ei hun. Mae’r cysyniad yn syml, gwerthu cŵn poeth am bris rhesymol ar gefn beic.

Mae’r fwydlen yn un byr sydd yn galanogol o weld maint y gegin/beic!

Ces i’r Seattle Dog am y pris rhesymol tu hwnt o £3.20. Gyda phob un ci poeth mae yna ddewis o rolyn bara gyda hadau neu un plaen. Mae’r selsig ei hun wedi’i fygu ac yn eithaf meddal. Roedd cael hadau ar fy mara yn beth da er mwyn cael rhywfaint o wrthgyferbyniad neu mi fyddai popeth wedi bod rhy feddal a llipa.

Roedd asidedd y sauerkraut yn torri trwy fraster y caws meddal Philadelphia yn wych. Mae e wir yn bartneriaeth arbennig o dda.

Yr unig fan-wendid hyd y welaf i yw’r gymhareb rhwng y bara a’r selsigen. Bach gormod o fara i fy nant i, yn sicr byddwn ni ddim am rolyn mwy.

Os ydych chi yn y brifddinas ac am rywbeth cyflym, rhad a blasus i fwyta, mae Rollin’ Hot Dog yn taro’r nod yn berffaith.

Mae’n werth nodi y bydd Rollin’ Hot Dog yn gwerthu’u cŵn poeth o dafarn Urban Tap House ar ddydd Gwener 22 Tachwedd.

@L0mbard0

bwytaynybrifddinas.blogspot,co.uk

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma