Cwmni Theatr 3D yn dathlu 10 mlynedd

26 Medi 2013

10 Mlynedd i gyrraedd y nôd –  Cwmni Theatr 3D  ar daith drwy Gymru gyda drama Gymraeg wreiddiol

I ddathlu eu 10fed penblwydd, bydd Cwmni Theatr 3D o Gaerdydd yn mentro ar eu taith gyntaf o gwmpas Cymru.  Bydd y cwmni, a sefydlwyd gan Hannah Wynn Jones, Nia Wyn Jones a Catrin Wyn Jones (dim perthynas!), yn ymweld â deg o theatrau o gwmpas y wlad gyda’u drama Gymraeg wreiddiol ‘Wyneb Dros Dro’ gan Glenn Jones.  Drama gomedi dywyll yw hon sydd yn treiddio i wraidd camweithred deuluol dros gyfnod y Nadolig.

Wyneb 4

Manon Eames a Dyfrig Evans

Dyma’r ymddangosiad deithiol gyntaf nid yn unig i’r ddrama ond hefyd yr awdur Glenn Jones sydd wedi gweithio, fel actor, gyda’r cwmni ers pum mlynedd bellach.  Dywed yr awdur, sydd yn wreiddiol o Gaernarfon, “Dwi’n rhan o deulu 3D bellach, dwi wastad wedi bod yn gefnogol iawn o ethos y cwmni, sef rhoi llwyfan i artisitiaid newydd yng Nghymru, a dwi’n profi hynna fy hun rwan.”      

Wyneb 2

Llinos Daniel a Rhodri Trefor

Ers sefydlu’r cwmni maent wedi cynhyrchu dwy sioe y flwyddyn ar gyfartaledd, perfformio yn rheolaidd yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros y 6 mlynedd diwethaf ac hyd yn oed wedi profi llwyddiant yng Ngŵyl Ymylol Caeredin.  Dydi’r daith ddim wedi bod yn hawdd i gwmni bychan fel yr eglura Nia Wyn Jones, sylfaenydd a chynhyrchydd:

“Mae’n gamp fawr i ni ei chyflawni, y cytundebau, y castio, y sgriptio a’r gweithdai…. ond i ni, llafur cariad ydio i gyd”.

Bydd y cast Manon Eames, Dyfrig Evans, Rhodri Trefor a Llinos Daniel yn cychwyn y daith ar yr 8fed o Hydref yn Galeri Caernarfon a gweithio’u ffordd yn ôl i’r de i Ganolfan Mileniwm Cymru lle dechreuodd y cyfan. 

Dilynwch Cwmni Theatr 3D ar Twitter: @Theatr_Cwmni3D

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma