Cronfa i achub papur newydd y Cymro

18 Gorffennaf 2017

Fe fydd Cronfa Achub yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Mon er mwyn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol i atgyfodi unig bapur newydd Cymraeg Cymru.

Mae cwmni Tindle, cyhoeddwyr y papur wythnosol am ei werthu, a fis diwethaf aeth y papur ar werth mewn siopau am y tro olaf gan ddod a thraddodiad 85 mlynedd i ben.

“Mae’n gyfle i Gymry Cymraeg gymryd cam positif i gefnogi lansiad gwasg annibynnol Gymreig a Chymraeg fydd yn rhoi llais cryf i Gymru, ” meddai Wyn Williams sy’n un o’r Cyfeillion.

“Bydd grŵp #CyfeillionYCymro yn lansio’r Gronfa yn yr Eisteddfod ac yn galw am gefnogaeth gan bobl o bob cwr o’r gymdeithas Gymraeg er mwyn sicrhau bod gennym amrywiaeth ac ystod o sgiliau ac oedran er mwyn adlewyrchu’r Gymru fodern.”

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma