Crôl Caffis Caerdydd

18 Ebrill 2015

Gyda Lois Gwenllian

Nid yw’n anodd dod o hyd i goffi da yng Nghaerdydd. Mae gennym dorreth o siopau coffi unigryw a chartrefol yn ogystal â chadwyni di-rif i’n bwyiogi â chaffîn a chacen.

Ddiwedd mis Mawrth, fe agorodd tair siop goffi newydd, annibynnol yng nghanol Caerdydd ac felly fe es i ar bererindod coffi i weld a oedd y drindod newydd am gynnig achubiaeth rhag syched i mi.

Cyn i mi ddechrau, dylwn ddweud fy mod i’n treulio tipyn go lew o f’amser mewn siopau coffi. Does dim yn fy ymlacio yn fwy nag eistedd mewn siop goffi gynnes gyda llyfr a chwpanaid o’u capuccino gorau o leiaf ddwywaith yr wythnos.

Artigiano – Working St. (rhwng Halifax a Barclays)

Argraff gyntaf
‘Espresso and wine bar’ yw Artigiano. Mae’n agored o 7 y.b. tan 11 y.h. a’r peth cyntaf sy’n fy nharo i yw maint y lle. Mae’r adeilad hir a digon o le yno.

Archeb
Cefais cappuccino yno am £2.50 a phanini cyw iâr a phesto am £4.25.

Edrychiad
Er bod y busnes yn un annibynnol roedd ‘na ymdeimlad ‘cadwynaidd’ iawn i ddecor y lle. Ar ôl gwglo, fe wnes i ddarganfod mai hon yw eu trydedd siop (mae un yng Nghaerwysg ac un arall yn Llundain). Mae digonedd o le i eistedd yno a dewis da o fyrddau o wahanol faint. Mae’n fodern iawn ac ddim o reidrwydd yn gartrefol.

Casgliad
Lle da i gwrdd â ffrindiau i gael tamaid o ginio ysgafn a phaned, neu ddiod sydyn ar ôl gorffen gwaith os rydych yn gweithio yng nghanol Caerdydd (faswn i ddim yn ymdrechu dod i mewn holl ffordd o orllewin Caerdydd). Dydw i ddim yn fy ngweld i’n dod yma gyda llyfr ar bnawn dydd Sul. Er hynny, mae’n ddelfrydol ar ddydd Sadwrn oherwydd ei faint a’r pris.

The Boardroom, arcêd Duke Street

Argraff gyntaf
Bychan. Hafan i syrffwyr a sglefrfyrddwyr. Mae’r ffan Avril Lavigne y tu mewn i mi wedi’i darganfod ei hangout ar ôl ‘rysgol.

Archeb
Americano mawr am £2.50. Ges i ddwy fisged gyda’r coffi.

Edrychiad
Unigryw. Mae’r byrddau wedi’u gwneud o sglefrfyrddau a byrddau syrffio. Ar y wal mae’n dangos faint o’r gloch yw hi mewn ardaloedd syrffio enwog ym mhob cwr o’r byd. Gyda thyllau mawr yn eu clustiau, gwalltiau blêr a gwasanaeth cyfeillgar mae’r staff yn gweddu’n berffaith i ddecor y caffi. Yr unig beth nad oedd yn gweddu oedd y gerddoriaeth ‘roedden nhw’n ei chwarae, ond efallai mod i yno ar adeg ryfedd yn y rhestr chwarae!

Casgliad
Gallaf ddweud yn eitha’ hyderus y bydd The Boardroom yn denu cwsmeriaid penodol – rhai ifanc, neu ddynion canol oed sy’n ceisio dal eu gafael yn eu hieuenctid. Er hynny, cefais i dri chwarter awr braf yno’n darllen fy mhapur newydd. Ond y tro nesa’ af i yno, beryg mai coffi i fynd y bydda i’n ei gael.

Uncommon Ground, Royal Arcade

Argraff gyntaf
Lle braf, ddim rhyw fawr ond eto mae digon o le yma sy’n creu camargraff ei bod hi’n wag. Staff croesawgar a chyfeillgar iawn. Amrywiaeth eang o bobl yno.

Archeb
Cappucino a chacen gri am £2.50. (Dw i’n meddwl imi gael y gacen gri am ddim – nes i sylwi wedyn mai £2.50 yw cappucino yno…)

Edrychiad
I ddefnyddio gair y mae gas gen i o, minimalistaidd iawn. Er gwaetha’r ffaith ei bod hi ychydig yn dywyll yno, mae’n edrych fel eu bod nhw wedi dod a’r tu allan y tu mewn. Mae’n un o waliau brics coch, gydag un â’i thraean wedi’i gorchuddio â chlawdd gwyrdd plastig. Roeddwn i’n arbennig o hoff o’r lampiau wedi’u gwneud o hen depotiau a thegellau metel, a’r potiau siwgr sef hen duniau triog Lyle.

Casgliad
Lle braf a chyfeillgar. Mae ganddyn nhw ddau fwrdd mawr yno sydd (yn debyg i Chapter) yn gorfodi pobl i eistedd gyda’i gilydd gan anog sgwrs os yw’r byrddau llai ym mlaen y siop yn llawn.

Mae pob un o’r tair siop goffi yn cynnig wi-fi am ddim a cherdyn teyrngarwch. O’r tri cherdyn rwy’n credu mai’r un Uncommon Ground fydd yn llawn yn gyntaf.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma