Croeso i’r Velothon yng Nghaerdydd

11 Mehefin 2015

gan Alys Williams Disgybl Chweched Ysgol Plasmawr

Dydd Sul yma bydd mwy na 15,000 o feicwyr yn seiclo trwy strydoedd Caerdydd wrth gymryd rhan yn Velothon Cymru, gan ddechrau a gorffen y ras yng nghanol y brif ddinas.

Dyma’r tro cyntaf i’r Velothon ddod i Gymru. Felly beth mae hwn yn golygu i Gaerdydd? Mae Velothon Cymru yn credu gall y ras godi proffil y ddinas drwy hysbysebu’r digwyddiad ledled y byd gan obeithio bydd mwy o bobl yn ymwybodol o Gaerdydd fel prif ddinas. Mae nhw hefyd yn meddwl bydd y digwyddiad yma yn gallu cyfrannu tua £2m at economi’r wlad.

Fore Sul bydd rhai o strydoedd prysuraf y ddinas yn cael eu cau tan ddiwedd y prynhawn a gall hyn achosi rhai problemau ar y ffyrdd ond dyw Velothon Cymru ddim yn disgwyl i’r problemau fod yn rhy ddifrifol trwy ddweud ”..we have engaged with hundreds of businesses and thousands of residents along the route to inform them of the event and the associated road closures so that they can plan around it.” Ond serch hynny mae nifer o gwmnïau a busnesau tu allan i Gaerdydd wedi cwyno – yn dweud y byddent yn colli busnes, a bod y ras yn mynd i atal nhw rhag neud elw’r diwrnod hwnnw.

Er hyn rydw i wedi bod allan bore ‘ma yn siarad gyda rhai busnesau yng nghanol y brif ddinas sydd yn fwy na hapus i groesawu’r digwyddiad yma dydd Sul.

Mae Chloe Brittain o siop Cardiff City FC yn esbonio’r manteision o gael digwyddiad mor fawr yma yn y brif ddinas. “Rwy’n credu bod e’n beth da oherwydd gobeithio bydd e’n hybu pobl i ddechrau seiclo yn enwedig efo’r nifer o lwybrau beicio sydd yng siop cardiff city yn dre Nghaerdydd.” “Mae e hefyd yn rhywbeth gwahanol, ni fel arfer yn gweld rasys rhedeg fel yr hanner marathon neu gemau rygbi mawr yn y Stadiwm Mileniwm, felly mae’n peth neis gweld digwyddiad gwahanol.” “Bydd pobl hefyd yn gwario arian ar y diwrnod felly yn fantais i’r economi.”

Mae Leah Montgomery o Urban Outiftters yn sôn am y buddion hir dymor o hwn yn dod i Gaerdydd. “Oherwydd y ffyrdd bydd ar gau dydd Sul, efallai bydd e’n effeithio ar fusnesau bach annibynnol, ond gobeithio bydd hwn yn broblem byr dymor ac yn hir dymor bydd y digwyddiad yma’n helpu hysbysebu Caerdydd oherwydd bod e’n ddigwyddiad mor fawr.”

Mae llefarydd o’r siop chwaraeon, Run and Become, o blaid y digwyddiad sy’n dod i’r brif ddinas “I think it’s a really good thing that it’s coming to Cardiff.”

Mae‘r Velothon yn rhan o gyfres beicio ryngwladol gyda digwyddiadau niferus yn cael eu cynnal yn ninasoedd mwyaf eiconig y byd. Mae’r digwyddiadau yma yn croesawu cystadleuwyr amatur yn ogystal a aelodau o brif dimau beicwyr proffesiynnol.. Am fwy o fanylion ewch i http://www.velothon-wales.co.uk/en/

Top Tips i’r cyhoedd

Mae Velothon Cymru yn cynghori pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu i ffeindio ffordd wahanol o gyrraedd pen eu taith – na fydd yn eu harwain at y strydoedd fydd ar gau, er mwyn osgoi creu tagfeydd traffig. Cliciwch ar y linc yma i weld yn union pa strydoedd bydd ar gau Dydd Sul http://www.velothon-wales.co.uk/en/route/route-information/road-closures/

Top Tips i’r beicwyr

Yn amlwg, rhaid dilyn yr arwyddion er mwyn croesi’r llinell derfyn! Yn ogystal â hynny, i beidio dechrau’r ras yn rhy gyflym oherwydd bod nifer o ddringfeydd heriol ar y cwrs ac i checio’r tywydd. Hefyd maen nhw’n annog cystadleuwyr i beidio â gyrru i’r digwyddiad ar y diwrnod oherwydd y nifer o heriau traffig y gallant eu hwynebu wrth geisio dod i fewn i’r ddinas. Am fwy o ‘Top Tips’ cliciwch y linc yma i weld Magnus Backstedt, enillwr cymal yn y Tour de France, yn cynnig rhai awgrymiadau munud olaf ar gyfer y Velothon Cymru http://www.youtube.com/watch?v=XiFU0UgJyMU&sns=em

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma