Gair o Groeso i Ddisgyblion Newydd

20 Chwefror 2017

Mae DVD a wnaed i groesawu rhieni a phlant sy’n newydd i’r DU wedi’i lansio yn Ysgol Gynradd Adamsdown.

Gwnaed y ffilm gan ddisgyblion yn yr ysgol ar y cyd â phlant yn Ysgol-y-Wern.

Mae ‘Croeso i’n Hysgol Gynradd’ yn darlunio diwrnod ym mywyd disgyblion ac yn cynnwys gweithgareddau megis gwasanaeth y bore, gwersi mathemateg, cinio ac arbrawf wyddoniaeth gyffrous yn y maes chwarae.

Dywedodd arweinydd y project yn Ysgol-y-Wern, yr athro Dafydd John:

“Rydyn ni’’n gobeithio y bydd yn adnodd a fydd yn helpu teuluoedd sy’n newydd i’r ardal a hefyd yn creu mwy o ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth sydd yng Nghaerdydd.

“Roedd y cyngor wedi hoffi project tebyg a wnaethon ni ac yn meddwl ei fod yn rhoi cyfle i gydweithio ag ysgol arall o ardal wahanol o Gaerdydd.”

Dywedodd y Cyng. Sarah Merry, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Addysg:

“Gall fod yn sefyllfa ofnus i deuluoedd sy’n newydd i’r ardal, yn enwedig os oes rhwystrau o ran iaith, i setlo i’r gymuned honno.

“Mae’r ffilm hwn yn esbonio sut beth yw astudio mewn Ysgol Gynradd Gymraeg mewn ffordd glir iawn. Mae’r neges o groeso yn amlwg o’r dechrau a hoffwn gymeradwyo’r ddwy ysgol am gynhyrchu ffilm ragarweiniol arbennig.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma