Crèche Cyntaf Mudiad Meithrin yn Agor yn Yr Hen Lyfrgell

9 Rhagfyr 2015

Ddydd Sadwrn 23ain Ionawr bydd Mudiad Meithrin yn agor drysau’r crèche cyntaf yng nghanol Caerdydd a fydd wedi ei leoli yn y Ganolfan Gymraeg newydd yn Yr Hen Lyfrgell.

Fel rhan o’r ganolfan arloesol hon bydd crèche Mudiad Meithrin yn cynnig darpariaeth gofal plant sesiynol i hyd at 16 o blant rhwng yr ystod oedran 3 – 8 mlwydd oed.

Yr Hen Lyfrgell Creche

Cliciwch y llun i agor

Bydd y crèche ar agor o ddydd Mawrth hyd ddydd Sul a bydd modd i rieni archebu llefydd o flaen llaw drwy system archebu ar-lein am sesiwn o 1 awr neu 3 awr.  Lleolir y crèche mewn un ystafell fawr ar lawr cyntaf Yr Hen Lyfrgell, ac mae lifft hwylus ar gael fel y bydd modd gadael bygis yn ddiogel.

Bydd crèche Yr Hen Lyfrgell wedi ei ddylunio fel pe bai wedi ei leoli y tu mewn i long ofod cymeriadau hoffus Mudiad Meithrin, Dewin a Doti.  Bydd yn ofod cyffrous ac apelgar i blant o bob oed.  Bydd ardaloedd amrywiol o fewn yr ystafell yn cynnig gweithgareddau sy’n addas i ystod eang o oedran a hefyd sy’n cynnig amser tawel a chwarae’n rhydd.

Meddai Dona Lewis, Prif Weithredwr dros dro Mudiad Meithrin sydd wedi gweithio’n agos gyda phartneriaid y ganolfan newydd:

“Mae’r crèche yn fenter gyffrous ac unigryw i Mudiad Meithrin ac rydym yn hynod o ddiolchgar cael bod yn rhan o ddatblygiad uchelgeisiol Yr Hen Lyfrgell.

“Byddwn yn agor ein drysau yng nghanol mis Ionawr ac edrychwn ymlaen yn fawr i groesawu holl blant bach Cymru i long ofod newydd y brifddinas!”.

Os am dderbyn mwy o wybodaeth am y datblygiad cyffrous hwn cysylltwch â post@meithrin.cymru, neu dilynwch @HenLyfrgell ar Twitter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma