Comedi ddeifiol a ffraeth i ddathlu penblwydd 40ain Theatr y Sherman

19 Medi 2013

It’s A Family Affair… (We’ll Settle It Ourselves)

Gyda: Valmai Jones, Lee Mengo, Siân Reeves, Ri Richards, Gareth Tempest a William Thomas

25 Medi tan 12 Hydref, Theatr y Sherman

Yn ganolbwynt i dymor dathlu pen-blwydd Theatr y Sherman yn 40ain mae’r cwmni wedi comisiynu Simon Crowther, a aned yng Nghaerdydd ac sy’n ysgrifennu i Coronation Street, i addasu comedi ddeifiol Alexander Ostrovsky, It’s A Family Affair… (We’ll Settle It Ourselves) – drama am drachwant, am hunanbwysigrwydd ac am brinder arian mewn cyfnod o gynni economaidd.

 william thomas-200pxYsgrifennwyd It’s A Family Affair… yn wreiddiol yn 1849 gan y dramodydd toreithiog o Rwsia, Alexander Ostrovsky.  Gwaharddwyd y ddrama am nifer o flynyddoedd gan nad oedd dosbarth masnachol Moscow yn gwerthfawrogi bod eu henw da yn cael ei ddychan mewn modd mor sarhaus.  Methdaliad trwy dwyll?  Masnachu mewnol?  Byth!  Canolbwynt It’s A Family Affair… (We’ll Settle It Ourselves) yw’r hen fasnachwr Bolshov. Mae’r credydwyr yn curo ar ei ddrws, mae angen gwaddol ar ei ferch, yr unig ateb, felly, yw cyhoeddi ei fod yn fethdalwr.  Ac felly, gyda chymorth clerc cyfrwys, cyfreithiwr meddw, a threfnydd priodasau mwyaf penchwiban Moscow, mae’n penderfynu rhyddhau rhywfaint o arian.  Bydd hon yn noson o gynllwynio, o gynllunio, o chwerthin – a rhywfaint o garu.

Mae Sherman Cymru wrth eu bodd cael cyfle i gyd-weithio â chwmni o wyth o actorion talentog ar It’s a Family Affair.  Bydd Siân Reeves (Cutting It, Mount Pleasant i Sky One, ac Emmerdale) yn defnyddio’i dawn gomedi ddihafal ei hun wrth bortreadu Ustinya, trefnydd priodasau heb ei hail, gyda’i bys ym mhotes pawb, a chanddi wendid am gotiau ffwr sabl… rhai byw wrth gwrs. Yr actor comedi adnabyddus William Thomas (Gavin and Stacey, Belonging, High Hopes a Twin Town) fydd Bolshov, tad llym a gŵr busnes sydd wedi cyrraedd pen ei dennyn wrth geisio dod o hyd i ddigon o arian i gael gwared ar ei ferch, Lipochka.

Mae Sherman Cymru’n falch iawn o gael cyflwyno Rachel Redford, a aned ym Mhenarth ac sydd newydd raddio o RADA, yn ei rhan broffesiynol cyntaf.  Hi fydd Lipochka, merch sydd wedi ei difetha’n racs, wrth ei bodd yng nghwmni dynion, a’i chwant am ŵr yr un â’i chwant am noson briodasol… Yn sicr nsianreeves1id oes ganddi unrhyw ddiddordeb yn Lazar, y clerc sydd wedi colli’i galon yn llwyr iddi.  Chwaraeir Lazar gan Lee Mengo (Skins, Gwaith Cartref, Stella).

Mae gweddill y cast yn cynnwys wynebau adnabyddus i gynulleidfaoedd Cymru, Valmai Jones ( Istanbwl i S4C, Hinterland), Ri Richards (Satellite City, High Hopes, Mine All Mine), ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Gareth Tempest, yn wreiddiol o Gasnewydd, ac sydd newydd raddio o Ysgol Theatr yr Old Vic ym Mryste.

Mae Simon Crowther o Gaerdydd yn ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a’r sgrîn, yn fwyaf amlwg i Coronation Street ar ITV.  Ef oedd awdur y gomedi The Get Together, a lwyfannwyd yn Sherman Cymru yn 2012.

Cyflwynir It’s A Family Affair…(We’ll Settle It Ourselves) yn Theatr y Sherman Caerdydd o 25 Medi – 12 Hydref, 7.30pm.

Tocynnau: £12 – £22; Consesiwn o £2; Dan 25 oed Hanner Pris; Tocynnau  £10 ar ddydd Llun (dim ffi archebu). 

Cynhelir sgwrs wedi sioe ar 3 o Hydref, a pherfformiad â chapsiynau ar 5 o Hydref.

Am ragor o wybodaeth ac am docynnau cysylltwch â Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 029 2064 6900 neu cliciwch yma.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma