Cofio’r Somme

27 Mehefin 2016

Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i ymuno yn y gwasanaeth i goffau Brwydr y Somme yn Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Gofeb Ryfel Genedlaethol.

Nos Iau Mehefin 30ain, bydd gwylnos i anrhydeddu’r rheiny a ymladdodd yn ddewr ym mrwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei chynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf rhwng 9pm a 4.30am.

Beddau Rhyfel Byd CyntafMae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu’r digwyddiad a fydd yn cynnwys perfformiad newid milwrol a gweddi neu sesiwn fyfyrio awr o hyd.

Am 4.30am, caiff llusern wedi’i goleuo ei chludo o’r eglwys gadeiriol i’r Gofeb Ryfel Genedlaethol yng Ngerddi Alexandra, Parc Cathays lle bydd yr wylnos yn parhau ac yn dod i ben gyda gwasanaeth cyhoeddus am 7am, i gyd-fynd â’r amser y dechreuodd y frwydr gan mlynedd yn ôl.

Bydd y gwasanaeth 30 munud ym Mharc Cathays yn dod i ben gyda thaniad gwn cyflym a chwythu’r chwiban i gofio’r adeg yr aeth y milwyr yn y ffosydd dros y top.

Mae’r gwasanaeth a’r wylnos, a drefnir gan Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru, yn rhan o raglen Cymru’n Cofio 1914-1918 sy’n nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gyda digwyddiadau, projectau a rhaglenni coffaol ar hyd a lled Cymru.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale:

“Mae croeso i’r cyhoedd fynychu gwasanaeth cofio’r Somme yn y Gofeb Ryfel Genedlaethol.

“Bydd aelodau’r Fyddin, y Llynges Frenhinol, y Llu Awyr Brenhinol a’r Llynges Brydeinig Frenhinol yn mynychu’r gwasanaeth ac rydym yn awyddus i annog unrhyw un sy’n dymuno ymuno yn y gwasanaeth coffa hwn i wneud hynny.”

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau coffa, ewch i http://www.cymruncofio.org/

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma