Cristyn Rhydderch Davies

Cofio Guto Ffowc ar noson tân gwyllt

4 Tachwedd 2015

Cristyn Rhydderch Davies, 9 oed o ysgol Treganna sy’n sôn am ddathlu gwŷl arbennig fory.

Ar y pumed o Dachwedd, drwy gynnau tan gwyllt a choelcerth, rydym yn cofio am Guto Ffowc. Yn 1605, ceisiodd Guto chwythu i fyny y Senedd-dy yn Llundain er mwyn lladd Brenin Iago y 1af, oherwydd roedd Guto yn anghytuno gyda chrefydd y Brenin a’r Senedd. Ni lwyddodd a chafodd ei grogi i farwolaeth. Yn fy marn i, dylem ni gofio am Guto Ffowc, oherwydd hyd yn oed yr oedd e’n ddrwg, mae’n bwysig cofio am yr hanes, a dysgu pobl i beidio beirniadu ac ymosod ar grefydd gwahanol.

Fy ffordd i o ddathlu y pumed o Dachwedd yw chwarae gyda sparklers a mynd i weld sioe tân gwyllt yng Nghastell Caerdydd!

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma