Coffi, Cacs a Chlonc: Marchnadoedd Ffermwyr Caerdydd

7 Medi 2013

Mae Haf Hayes o Bacws Haf isio eich denu i flasu bwyd ac awyrgylch marchnadoedd ffermwyr y brifddinas.

Ydych chi erioed wedi mentro draw i un o farchnadoedd ffermwyr Caerdydd? Mae llawer o Gymry Cymraeg y ddinas yn cwrdd yno i gymdeithasu ac i siopa mas yn yr awyr iach.

RogerWyauEfallai eich bod yn adnabod Roger sy’n gwerthu’r wyau. Dyma i chi gymeriad. Mae’n cadw fferm fawr o ieir a hwyaid yn Nhrecastell ac yn dod a llond fan o wyau maes ffres lawr i’n marchnadoedd ni’n wythnosol.

Beth am Phil wedyn? Ydy chi’ n ei adnabod e? Phil Fferm Ty Mawr yw’r ffermwr llysiau. Mae’n gwerthu llysiau ffres, tymhorol sy’n blasus fendigedig.

Cig, pysgod, caws, bara, jam, blodau… mae digon ar gael i chi wneud eich siopa wythnosol yma a hynny wrth gefnogi ffermwyr a busnesau bach lleol am bris cystadleol iawn.

Nid siopa yw’r unig opsiwn wrth gwrs. Mae teuluoedd yn reidio draw ar eu beics i gymdeithasu dros baned a chacen.

Mae Bacws Haf yn rhannu stondin gyda’r barista y Caffeine Kid. Dyma gyfuniad perffaith ar gyfer bore Sul. Mae Wil yn ennill gwobre di-ri am ei goffi ac mae cacenne Bacws Haf yn plesio pawb gan fod cynhwysion iachus a blasus ym mhob un.bacwshaf1

Felly, beth amdani? Paned a chacen wrth siopa’n hamddenol. Ydy hyn yn swnio’n well na thaith stresol rownd yr archfarchnad gyda’r plant?

Gobeithio’ch gweld chi’n fuan iawn!

Marchnad Glan-yr-Afon,  pob dydd Sul 10am – 2pm

Marchnad y Rhath, Canolfan Mackintosh, pob dydd Sadwrn 9.30am – 1pm

Marchnad yr Eglwys Newydd, Tafarn y Three Elms, pob dydd Mercher 10am – 2pm

Marchnad Rhiwbeina, y Butcher’s Arms, pob dydd Gwener 10am – 1pm

@RCMAMarkets

Dilynwch @BacwsHaf neu ar Facebook

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma