Clwb Pêl Droed Menywod lleol yn torri tir newydd

12 Gorffennaf 2015

Gan Aron Cynan , disgybl chweched dosbarth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf 

Mae Clwb Pêl-droed Menywod y Fro (Vale Ladies and Girls Football Club) wedi mwy na dyblu mewn aelodaeth dros y ddau dymor diwethaf a gwêl llawer y clwb yn torri 200 o aelodau yn y dyfodol agos. Yn dilyn Cwpan Menywod Y Byd diweddar a hanesyddol mae pêl-droed menywod wedi codi o ran proffil a phoblogrwydd. Am y tro cyntaf y flwyddyn hon, roedd 24 o dimau’n cystadlu ac roedd llwyddiant tîm rhyngwladol Lloegr yn amlwg wrth iddyn nhw orffen yn y drydydd safle.

CLUB BADGE TRANSPARANTMae Clwb Pêl-droed Menywod & Merched y Fro wedi gweld cynnydd aruthrol yn aelodau ers ffurfio nôl yn 2012. Erbyn hyn man gan y Clwb 160 o aelodau a 11 tîm yn cystadlu yng Nghynghrair De Cymru Menywod.

Mae’r Clwb a ddechreuodd yn un lleol erbyn hyn wedi ehangu ac ymestyn ei ffiniau i Gaerdydd a’r Fro a nawr yn cael ei adnabod fel un o glybiau mwyaf Pêl-droed i Fenywod a Merched.

Yn ôl Luke Williams, Cadeirydd a Sylfaenydd y Cwb , “Mae’r cyfryngau yn dylanwadu ar yr ieuenctid ac felly’n dilyn cynnydd mewn darlledu’r gem i fenywod yn enwedig yn ystod cwpan Y Byd, mae’n braf i weld bod hynny’n cael effaith bositif ar gyfranogiad merched ifanc”.

Erbyn hyn mae gan Glwb Y Fro, deg aelod sy’n ymarfer gyda Sgwad Ranbarthol Cymru gyda llawer arall wedi eu cynnwys yn Sgwad Canolfan Perfformiad De Cymru. Prif darged y Clwb yw cyrraedd y nifer o 200 o aelodau yn y dyfodol, rhif a ystyriwyd yn amhosib ychydig flynyddoedd yn ôl.

Yn ddiweddar mae’r Clwb wedi canolbwyntio ar gyfranogiad ieuenctid ac yn cynnig cyfleodd i ferched o oedran 6 ac yn uwch. Mae’r clwb yn cynnig cyfleodd di-ri, gweithgareddau allgyrsiol a sesiynau mewn ysgolion i ddatblygu diddordeb o oedran ifanc. Cyhoeddiad cyffrous oedd y penderfyniad i greu partneriaeth gyda chlwb Cynghrair Cymru, Barry Town United. Ychwanegodd Luke Williams “Rydym ni’n falch i allu cyhoeddi canolfan datblygu’r clwb sy’n cynnig hyfforddiant ychwanegol i’n chwaraewyr mwyaf talentog ac addawol. Wrth greu hyn, y gobaith yw adeiladu ar lwyddiant y blynyddoedd “.  pel droed Mali

Mae Mali , 12 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Plasmawr ac yn chwarae i’r clwb ” Fi’n rili mwynhau chwarae pêl droed , mae’n gem gyflym , cadw chi’n heini ac mae’r teimlad o sgorio gôl yn fythgofiadwy. Dwi’n hoffi chwarae gyda’r clwb yma achos da ni gyd fel teulu mawr”

Felly gyda llawer o’r chwaraewyr yn mynychu ysgolion Cymraeg ac yn siarad yr iaith, efallai bydde galw i sefydlu Clwb Pêl-droed Menywod & Merched drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Gwilym Boore, rheolwr y cwmni llwyddiannus Pêl-droed 5 pob ochr Gôl, “dydyn ni ddim hyd yn hyn wedi gweld cynnydd mawr ar ôl cwpan y byd on er hynny rydym yn trefnu gwersi pêl-droed i ferched 4-11 bob bore Sul”.

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma