Clod i Barciau Gwyrdd Caerdydd

23 Gorffennaf 2015

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi dyfarnu Gwobr y Faner Werdd i naw parc yng Nghaerdydd sydd dan reolaeth Cyngor y Ddinas.

Bob blwyddyn mae’r elusen yn dyfarnu baner werdd i gynghorau yng Nghymru sy’n cynnig cyfleusterau parc ardderchog ac sy’n dangos ymrwymiad i ddatblygu mannau gwyrdd o ansawdd uchel i bobl eu mwynhau.

Mae’r safleoedd canlynol yng Nghaerdydd wedi ennill statws y faner werdd eleni, sef Parc Bute, Morglawdd Bae Caerdydd, Mynwent Cathays, Gerddi’r Faenor, Parc Cefn Onn, Parc y Rhath, Gerddi Bryn Rhymni, Mynwent Draenen Pen-y-graig/Amlosgfa Caerdydd a Pharc Fictoria.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cyng Bob Derbyshire:

“Unwaith eto mae’r rôl ddiwyd y mae staff y cyngor yn ei chwarae wrth weithio yn ein parciau a’n mynwentydd a’u rhedeg drwy’r flwyddyn wedi’i chydnabod gan arbenigwyr mewn rheoli amgylcheddol.

“Mae’n bleser gweld fod cynifer o’n parciau a’n mannau gwyrdd wedi cyrraedd y nod eleni.”

Mae Gwobr y Faner Werdd yn bartneriaeth ar draws y DU sy’n cael ei chyflwyno yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus drwy gymorth Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae wythnos ‘Caru Parciau’ Cadwch Brydain yn Daclus yn rhedeg o 24 Gorffennaf i 8 Awst a chynhelir digwyddiadau lleol fel yr Helfa Bwystfilod Bach ym Mharc Bute, diwrnod hyrwyddo’r RSPB ym Mharc Fictoria a’r helfa pryfed yn Fferm y Fforest.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma