Clebran ‘da… Sioned Wiliam

10 Tachwedd 2015

Mae Pobl Caerdydd yn ymestyn ffiniau’r ddinas o ychydig filltiroedd heddiw: o’r BARRI daw Sioned Wiliam a wiw i chi ddweud fel arall.

Mae Sioned ers blynyddoedd yn enw adnabyddus iawn ym myd cyfryngau Llundain –  ymysg pethau eraill bu’n Rheolwr Comedi ITV ac erbyn hyn mae’n Olygydd Comisiynu Comedi Radio 4. O, ac mae’n awdures hefyd, gyda’i llyfr cyntaf Clawr ChwynnuDal i Fynd wedi’i gyhoeddi yn 2013 a’i hail, Chwynnu, yn cael ei lansio trwy law Y Lolfa yn y Mochyn Du am 7pm nos Wener 6 Tachwedd.

Hen ffrind ysgol a choleg iddi Lowri ap Robert bu’n siarad gyda Sioned:

Sioned, rho dy stats i ni: man a dyddiad geni, addysg, tylwyth…

Ges i fy ngeni yng Nghaerfyrddin pan oedd y deinosoriaid yn dal i droedio’r ddaear. Wedyn symudon ni i’r Barri ac fe ges i’n addysg yn Ysgol Gymraeg Sant Ffransis ac Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae gen i ddau frawd sef Hywel sy’n byw yng Nghaerdydd a Steffan sy’n dal i fyw yn y Barri.

Mae Mam yn dal i fyw yn y Barri hefyd. Yn Llunden dw i’n byw gyda fy ngŵr Ian a Macsen y mab.

Mae dy yrfa yn un neilltuol o ddisglair. Pa lwybr ddilynest ti i gyrraedd yr uchelfannau?

Ti’n garedig iawn Lowri. Dosbarth Mrs Clark yn yr Ysgol Feithrin yn y Barri oedd y dechrau gorau i ni’n dwy!

Ar ôl yr ysgol fe wnes i radd mewn drama ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn mynd i Rydychen i wneud ymchwil. Ro’n i’n lwcus iawn mod i yno gyda nifer o gomediwyr enwog iawn fel Armando Iannucci a Rebecca Front ac fe fues i’n perfformio gyda’r Oxford Revue cyn mynd yn Gynhyrchydd yn Adran Adloniant Ysgafn y BBC yn Llundain

Mae comedi wedi bod wrth galon dy yrfa.   Pa ddoniau sy’ eu hangen i adnabod beth wnaiff i gynulleidfa chwerthin? Oes ‘na fformiwla?

Na dim fformiwla ond mae’n rhaid bod yna rhywbeth yn y cymeriadau neu’r jôcs sy’n taro tant gyda’r gynulleidfa.

A beth, yn dy farn di, yw’r rhaglen gomedi orau fuodd erioed?

Www – anodd. Dwi’n dwli ar gyment o rhagenni – Dad’s Army a Monty Python , The Larry Sanders Show, Frasier, Modern Family, Fo a Fe, Dim Byd ac Ysbyty Hospital. Yn ddiweddar dw i ‘di dwli ar Rev, W1A, The Detectorists a Brooklyn 99.

A fyddai cynulleidfa gyfoes yn chwerthin ar, dwed, Monty Python a’i Ministry of Funny Walks neu hanes y Norwegian Blue? Ydy comedi yn dyddio?

Dw i ddim yn meddwl fod Monty Python wedi dyddio (heblaw am eu hagweddau tuag at fenywod), mae’r rhaglenni’n teimlo mor ffresh a gwreiddiol ac erioed.

A nawr rwyt ti’n awdures. Roedd dy dad Urien Wiliam yn awdur adnabyddus.  Ydy’r linc un yn rhy amlwg? Ac ydw i’n cofio’n iawn mai dy dad fathodd y gair ‘teledu’?

Ie! Ennill cystadleuaeth wnaeth Dad os dw i’n cofio’n iawn. Ac ie dilyn ôl ei draed e dw i’n gwneud yn bendant.

Rwyt ti’n byw yn Kilburn gyda dy ŵr Ian a’ch mab Macsen sy’n 13. Ydy hi’n anodd sicrhau bod y crwt yn cadw ei Gymraeg?

Diolch byth am Ysgol Gymraeg Llundain! Mae e wedi caniatáu i Macsen gael bywyd hollol gyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg – chwarae’n Gymraeg, cystadlu yn yr Urdd, ymweliadau i Langrannog ac addysg wych hefyd.

Ac er ei fod bellach mewn ysgol Saesneg (ein ysgol gyfun leol ni) mae e wedi cael dechrau mor dda yn yr Ysgol Gymraeg – mae e’n mynd i wneud TGAU Cymraeg flwyddyn nesa ac mae’n dal mewn cysylltiad gyda ffrindiau o’r Ysgol Gymraeg.

Ac mae na athro o Lanrwst yn yr ysgol newydd hefyd!

A beth yw’r hanes y tu ôl i ysgrifennu Chwynnu?  

Dim lot o hanes – jyst wedi cael syniad am gymeriad o’r cyfryngau ac am weithio rhandir. Bydd yn rhaid i chi ddarllen y llyfr i weld beth yw’r cysylltiad!

Ble wyt ti’n mynd i gymdeithasu pan wyt ti ‘nol yng Nghaerdydd?

Yn Barrybados fyddai’n aros ac yn dwli ar y llefydd bwyta newydd yno fel Gallery, Bay 5 a Whitmore and Jackson.

A beth wyt ti’n gweld eisiau fwya’ am fro dy febyd?

Y môr!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma