Clebran Da… Siôn Alun Davies

7 Tachwedd 2015

Mae cyfres newydd 35 Diwrnod yn dechrau ar S4C nos Sul yma am 9 yh. (hwre !) Mae’r gyfres ddirgel wedi’i ffilmio mewn amryw o leoliadau yng nghanol Caerdydd, gan gynnwys swyddfa ger Heol y Santes Fair a gerddi Parc Bute, wrth ymyl Castell Caerdydd. Un o brif gymeriadau’r gyfres hon yw Siôn Alun Davies o Gaerdydd a mae fe wedi bod yn Clebran Da.. Pobl Caerdydd.  

Beth yw dy atgof cynta?

Gweld Arthur y tedi yn hedfan mas drwy’r ffenest ganol nos. Er dwi’n amau mai breuddwyd odd ‘ny erbyn hyn.

Siôn Alun Davies Sut ddisgybl oeddet ti yn Ysgol Glantaf? Swot neu rebel?

Gweithgar yw’r gair fi’n credu. Hoffus, bach yn ddireidus.

Pryd a pham ddes di i’r casgliad bo ti moen bod yn actor?

Odd da Dad album Pavarotti gatre, ac yn y dosbarth derbyn benderfynes i ddangos i Mrs. Williams fy Mhavarotti gore, fy nessun dorma. Canlyniad ‘ny odd perfformio fy mhavarotti yn y gwasanaeth. Y wefr gyntaf.

Alli di ddweud rhwbeth inni am dy gymeriad di yn 35 diwrnod, a beth mae diwrnod ‘cyffredin’ o ffilmio yn golygu?

 Alun yw un o weithwyr ifancaf y swyddfa sydd yn aml ymdrechu i blesio ei gydweithwyr. Er ‘ny mae’n graff iawn, yn wyliadwrus ac yn dilyn ei galon. Mae diwrnod cyffredin o ffilmio yn cynnwys oriau hollol anghymdeithasol, lot o aros o gwmpas, a rhythr hollol gyffrous wrth i’r olygfa gal ei baratoi, ei ymarfer a’i saethu.

 Wyt ti’n ffan o straeon ditectif?

Mae strwythr straeon detective yn berffaith er mwyn bachu cynulleidfa. True Detective (Cyfres 1) yn enghraifft – un o’r pethau gorau i mi weld ers tro. Heb law am 35 Diwrnod yn amlwg.

Sut wyt ti’n ymlacio?

 Ni’n chware lot o FIFA yn y flat. Er gweud ‘ny, ni’n ceisio peidio chwarae cyn diwrnod clyweliad. Sdim llawer o ymlacio yn digwydd bryd ‘ny, mwy o densiwn a gwaeddu…

Beth yw dy hoff le yng Nghaerdydd?

 The Little Man Coffee Co. drws nesa i’r Motorpoint odd le o’n i yn fy amser sbâr yn ystod 35 Diwrnod. Awyrgylch gret, staff cyfeillgar a bwydo anghenion coffi’r dydd.

 Coginio pryd o fwyd adref i ffrindiau dethol neu noson gwyllt ar y teils?

 Noson wyllt…

Pwy fydde dy gast (cyd actorion) delfrydol a pha genre o film neu ddrama lwyfan?

Matthew McConaughey, Marion Cotillard a Jason Segel mewn ffilm ddogfen yn dilyn eu hymdrechion i ddysgu Cymraeg.

Beth wyt ti’n rhagweld dy hun yn gwneud ymhen 20 mlynedd?

Ail ddarllen hwn.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma