Clebran Da … Richard Elis

22 Ionawr 2015

CLEBRAN ‘DA …. Richard Elis

Mae’r gyfres llwyddiannus Gwaith Cartref nôl ar ein sgrinau.. . felly all Pobl Caerdydd ddarganfod unrhyw gyfrinachau wrth Clebran Da…. Richard Elis sy’n chwarae Wyn yn y gyfres.?

Beth alli di ddeud wrth Pobl Caerdydd am y gyfres newydd o Gwaith Cartref . Be sy wedi digwydd i Tanwen !

Rhaid i Bobl Caerdydd gwylio ru’n peth a phawb arall!!!

Ti’n hoffi chawarae rhan Wyn ? Sut bydde ti’n disgrifio’r cymeriad

Dw i’n dwli chware Wyn. Cymeriad sydd byth yn meddwl am ddim ond ei Hunan! Mae e’n ddau ochrog?

Pam wyt ti meddwl bod Gwaith Cartref wedi bod mor llwyddianus ?

Mae pawb yn gallu cysylltu mewn rhyw ffordd efo addysg! Fel Cymry hefyd rydyn ni’n genedl o athrawon dw i’n credu!

Be sy nesa ar ôl y gyfres yma o Gwaith Cartef i ti ?

Dw i ar fin dechrau ymarferion at gyfer Y Fenyw a Daeth o’r Môr gyda Theatr Genedlaethol Cymru

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Hysbysebion Campina yn yr Iseldiroedd! O ni’n chware cymeriad wedi seilio at Y Dude o’r Big Lebowski!

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Bore, rhwng 6.30 – 7.30

 Hoff atgof plentyndod?

Fi, Dad a fy mrawd i Rob yn suddo mewn cwch hwylio yn Ninbych Y Pysgod. Y 3 ohono ni just yn suddo a chwerthin! Haf hyfryd!

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Cofio i anadlu

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..

Tommy Cooper! Legend!

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

T’mod!

Beth yw eich ofn mwyaf?

Cwn wedi gwisgo fel Pobol! Genuine hunllef ers plentyndod!

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Paid a phoeni am y pethau bach! Anadlwch!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Dwy ferch hapus a hyderus.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Anhegwch! Dw i’n hoffi pethau i fynd gyda’r rheolau!

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Pigeon Pair and Me a Tips for Actors!

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

5 munud cyn gweud fy showcase fel actor at diwedd Coleg Drama, trodd fy ffrind ata i a dweud – “There’s a casting director in from the BBC, I’ve always wanted to be in Eastenders, I’m from the Eastend.” ” wouldn’t you be gutted if they want a Welshman!” Fe ddywedais i 3 awr wedyn o fy mod i wedi gael fy nghastio yn y rhaglen! Be careful What you Wish For!

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Sons of Anarchy.

Hoff le yng Nghaerdydd i fynd am dro ?

O gwmpas cronfa ddŵr Llanishen.

Hoff le i fynd allan gyda’r nos yng Ngaherdydd ?

Ma plant ‘da fi!

 Gwaith Cartref Nos Sul am 2100 ar S4C

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma