Clebran ‘Da.. Osian Rhys Jones

8 Hydref 2014

Osian Rhys Jones Trefnydd Bragdy’r Beirdd sy wedi bod yn Clebran ‘Da Pobl Caerdydd. Mae Bragdy’r Beirdd ymlaen nos Iau yma (Hydref 9fed) yn Canton Sports Bar am 8.    

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Gan fod y cyntaf i gyfaddef nad yw CV (ac yn enwedig felly fy un i) y peth fwyaf secsi, fe ges i gyfle pan fûm i’n gweithio i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i gyflwyno gwaith Prosiect Cymru-Ohio yng Nghynhadledd NAASWCH yn Toronto, Canada. Dim mwy na lwc mwnci bod hynny wedi dod i’m rhan, ond fe ges i ddefnyddio’r cyfle i gymryd gwyliau a theithio tipyn yn y rhan honno o Ganada yr un pryd.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Golygydd cynnwys y we (ond nid y we gyfan fel yr awgryma amwysedd yr enw, dim ond ambell wefan ragorol!)

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Dwi’n dueddol o fod yn berson sy’n codi’n gynnar, ac yn trio gwneud tipyn cyn i bawb arall godi.

Hoff atgof plentyndod?

Byw’n ddigon agos i’r môr i’w glywed.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

“Dal ati…”

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich hawr ginio gyda chi?

Nain.

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

“Tyrd yn dy flaen!” Tydw i ddim yn dda iawn am aros am bobl fwy oriog na mi.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Methiant

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Nad oes ots faint ydach chi’n meddwl eich bod wedi ei ddysgu, mae bywyd ei hun yn tueddu i fod gam ar y blaen.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y cof?

Dwi wedi breuddwydio fwy nac unwaith am gyrraedd noson farddoniaeth i berfformio ond heb fod fy ngherddi ar fy nghof nac ar bapur gen i, felly mae’n rhaid fy mod i’n pryderu am hynny.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Mi fydda i’n falch o glywed bod pobl yn cael boddhad o ddarllen neu glywed cerdd gen i, neu noson farddoniaeth y bûm yn rhan ohoni neu wedi’i threfnu. Mae’n gwneud llafur yn werth chweil.

Hoff arogl?

Arogl glaswellt wedi’i dorri’n y bore; ond mae oglau petrol yn fwy cyffredin i mi bellach yng Nghaerdydd, ac yn dod yn ail agos.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Anghyfartaledd; difaterwch; dylanwad cyfalafiaeth dros ein ‘democratiaeth’. Ac yng Nglanyrafon – tipio anghyfreithlon!

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Dwi wedi mwynhau cael darnau bach o hanes Caerdydd o gyfrif Twitter a blog Dylan Foster Evans (@diferionDFE) yn ddiweddar. Mae na hefyd hashtag i’w ddilyn: #hanescymraegcaerdydd

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Mae ‘na fachgen ifanc yn gweithio yn y marchnadoedd bwyd nos yn Jemaa el-Fnaa, Marrakesh, ac er mwyn denu cymaint o gwsmeriaid â phosib i’w stondin, mae’n gwybod rhywbeth bach am bob gwlad ar y ddaear. Am Gymru, roedd yn gwybod am “Only gay in the village”!

Hoff lyfr/film/cyfres deledu?

Tueddu i ddarllen yn dameidiog fydda’ i (barddoniaeth yn bennaf), ond mae llyfrau eraill sydd wedi gadael argraff fel Songlines, Bruce Chatwin neu dwi wrthi’n cael blas ar Saith Oes Efa gan Lleucu Roberts.

Hoff le yng Nghaerdydd

Maddeuwch i mi’r hyrwyddo digywilydd, ond fy hoff le fydd lle bynnag y bydd Bragdy’r Beirdd yn gosod ei bastwn. Rydan ni yn ceisio mynd i lefydd ychydig yn wahanol i’r arfer, ac ar hyn o bryd rydan ni wedi cael patsyn ffrwythlon iawn yn y Canton Sports Bar.

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma