Clebran Da………. Nia Ceidiog

19 Mawrth 2015

Y cynhyrchydd teledu ac hyfforddwr yoga Nia Ceidiog sy wedi bod yn Clebran Da.. Pobl Caerdydd.

Sut wnaeth eich diddordeb yn Yoga gychwyn?

Wedi fflyrtio gyda yoga ers blynyddoedd – on dim ond pan y cyfarfum ag Ellie La Trobe Bateman roeddwn i’n teimlo bod yma rywbeth allai fod yn rym pwysig yn fy mywyd.

Pa effaith mae yoga wedi cael ar eich bywyd?

Mae wedi bod yn drawsnewidiol.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Mi ddechreuais fy ngyrfa deledu yn arddangos sut i wneud cyrri wy ar raglen o’r enw Seren Wib yn 1978.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Bendigedig – dwi’n hynod ddiolchgar amdani, a bellach am gael cyfuno dysgu yoga a ffilmio plant bach ar gyfer Y Diwrnod Mawr.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Y bore cynnar

Hoff atgof plentyndod?

Teulu – mam a dad a Ger

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Dwi am gadw hynny i mi fy hun!

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Mam

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Siwgwr lwmp i ddisgrifio’r plant!

Beth yw eich ofn mwyaf?

Does gen i ddim ofn bellach

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Bod yn ddiolchgar am bawb a phopeth

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y côf?

Ydw ac oes!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Dwi’n ddiolchgar iawn am fy nau fab, Dafydd a Ben – ac am Trystan fy wyr a’i frawd bach sydd ar ei ffordd atom yn fuan!

Hoff arogl?

Heli

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Anghyfiawnder, rhyfel, creulondeb …

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Troeon trwstan rif y gwlith ar deledu byw! Tra’n cyflwyno yn S4C yn yr wythdeagau, mi’m gwelwyd ar y sgrin –yn anfwriadol yn bwyta banana. Ac hefyd, rhywsut rhywfodd, fe gollais fy stiletto unwaith wrth gyflwyno Bwrw’r Sul yn yr un cyfnod.

Hoff le yng Nghaerdydd?

Adre

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma