Clebran ‘da…… Mair Jones

19 Medi 2014

Ma Mair Jones yn  dod yn wreiddiol o’r  Drenewydd, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio yn Chapter fel swyddog cyfathrebu, ac yn byw yng Nglan yr Afon.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Bues i’n gweithio am ddau fis mewn stiwdio gelf yn Guadalajara, Mecsico yn ystod 2010.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Rydw i’n gyfrifol am rannu digwyddiadau Chapter gyda’r cyhoedd, drwy gynllunio a chreu ein cylchgrawn misol, a drwy ysgrifennu tameidiau i’r wasg, siarad â’r wasg a drwy rwydweithio cymdeithasol. Fi sydd â chyfrifoldeb dros ddwyieithrwydd Chapter.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Peth cyntaf yn y bore – cerdded i gwaith a chyrraedd fy nesg yn barod i rannu beth sydd gennym ar y gweill yn Chapter, weithiau gyda croissant a phaned o de o’r caffi!

Beth ydi’r peth gorau am eich swydd yn Chapter?

Rydw i’n cwrdd â phobl ddiddorol bob dydd ac yn cael treulio pob dydd yn gweld ac yn dysgu mwy am gelf, a hynny mewn lle braf.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio  a beth fydde chi’n fwyta?

Y digrifwr Bill Bailey, er mwyn cael chwerthin drwy’r awr ginio. Byddem ni’n bwyta bwyd Eidaleg, a llawer ohono, a chacen siocled i bwdin!

Beth yw eich ofn mwyaf?

Profedigaeth.

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Weithiau mae werth cymryd siawns, oherwydd os ydych chi’n ddigon penderfynol bydd popeth yn cwympo i’w le yn y pen draw.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ry chi’n fwyaf balch ohono ?

Symud i Gaerdydd heb swydd na dim byd i fynd iddo, a glanio ar fy nhraed gyda swydd a chylch o ffrindiau hyfryd!

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Pobl gul eu meddwl, a Chymry Cymraeg sy’n rhy fewnblyg a ddim yn annog dysgwyr i roi tro ar ddysgu’r iaith.

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn?

Mae’r artist Bedwyr Williams bob amser yn ddiddorol a doniol ar Trydar, a hefyd Caitlin Moran a Lauren Laverne. Rydw i newydd ddechrau dilyn blog Creative Hacks, blogwyr ifainc newydd yng Nghaerdydd, ac mae ganddyn nhw bersbectif diddorol a brwdfrydig. Hoff hefyd o flog Lowri Cooke, yn enwedig ei hawgrymiadau bwyd a diod.

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Hoff lyfr – To Kill a Mockingbird. Yn fwy diweddar nes i wir fwynhau Gone Girl, sydd nawr yn ffilm hefyd, dwi’n edrych ymlaen i weld hwn mis nesaf.

Hoff ffilm – American Beauty.

Hoff gyfres deledu – Breaking Bad, ond efallai gan mod i reit yng nghanol gwylio’r gyfres ac yn hooked ar hyn o bryd!

Hoff le yng Nghaerdydd?

Parc Thompson, Treganna

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma