Lois Angharad, rhaglen Hacio

Clebran ‘da Lois Angharad

17 Rhagfyr 2015

Mae Lois Angharad o Lanrug yn newyddiadurwraig gydag ITV Cymru. Mae Lois yn cyflwyno Hacio, rhaglen materion cyfoes i bobl ifanc ar S4C. 

Hoff le yng Nghaerdydd i fynd am dro?

Ma’ gen i gywilydd d’eud nad ydw i’n mynd am dro yn aml ond mi fydda’ i wrth fy modd yn cerdded drwy Dreganna i’r dre’ i siopa. Os ydi hi’n braf iawn!

Hoff le i fynd allan yng Nghaerdydd?

Dwi wrth fy modd yn mynd am cocktail i ‘Be at One’ – mae’r bar yma wedi agor ar Heol y Santes Fair ers
ychydig fisoedd bellach ac mae’n gret mynd yno ar bnawn Sadwrn am ‘2 for 1’ tan 7 o’r gloch. Un lle rydw i
wedi bod yn mynd iddo’n rheolaidd ers symud i fyw yma ydi Clwb Ifor Bach, a dydi’r arferiad hwnnw dal heb newid.

Cas beth am fyw yng Nghaerdydd?

Does dim byd yn neidio i’r meddwl ond pe bawn i’n gorfod dewis rhywbeth, dwi’n meddwl mai’r traffig a’r pris i barcio car yng nghanol dre’ fyddai hynny.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg…

Ma’ hi’n swydd lle ma bob dydd yn wahanol a dwi’n ca’l cyfarfod â lot o bobl
ddiddorol, ac adrodd straeon pobl ifanc Cymru sydd yn fraint ac yn bwysig.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Amser cinio a swpar.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?

Mi fyddwn i wrth fy modd yn gwahodd tim Crystal Palace a’r rheolwr Alan Pardew. Dwi isho gwbod y gyfrinach o ran sut mae o wedi llwyddo i’n cael ni i fyny i’r 6ed safle yn Uwch Gynghrair Lloegr ar hyn o bryd.

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Gelan.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono?

Gweld dipyn o’r byd.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Oes, yn bendant! Pobl sy’n dreifio’n araf ar yr A470…rhwng hwn a’r ateb am draffig Caerdydd, dwi’n meddwl eich bod chi’n sylwi ‘mod i’n berson eitha’ diamynedd!

Mae Hacio ymlaen heno (Iau 17eg) am 21.30

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma