Clebran ‘Da … Jenny Ogwen

17 Gorffennaf 2014

Mae Jenny Ogwen yn adnabyddus i lawer ohonom, ond dyma hi’n datgelu rhai cyfrinachau i Lois Eckley, a fu’n ei chyfweld ar ran Pobl Caerdydd ….

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV
Wedi bod yn gweithio yn y cyfrynge am dros hanner canrif!

Disgrifiwch eich swydd mewn un frawddeg.
Yn bennaf yn Famgu, helpu codi arian i elusen Achub y Plant a gwneud unrhyw  fath o waith darlledu a ddaw.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?
Y bore pan fo’r dydd yn dechre gwawrio a meddwl be sy ddisgwyl o’r dydd hwnnw.

Hoff atgof plentyndod?
Gwylie yn Tydrath Shir Benfro a picnics ar y trath yn y glaw yn bwyta ‘sandwiches’ yn llawn sand!

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi dweud wrtho chi erioed?
Yr wyron yn gweud.’ Dwi’n caru ti Nana’

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..
Grace Kelly. Byswn ni ishe gofyn iddi pa mor hapus yn wirioneddol odd hi yn byw yn Monaco fel Princess Grace.

Pa air neu frawddeg ych chi’n ei or ddefnyddio?
Jiw jiw

Beth yw eich ofn mwyaf?
Hedfan

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?
I wneud be sy’n neud fi’n hapus.

Ych chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y cof
Yn rhedeg a cwmpo a ffaelu codi o’r llawr i ddal i rhedeg!!

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?
Wedi gweithio ym myd teledu a neud y  gwaith dwi fwya hapus yn neud a helpu codi arian i nifer o elusennau ar hyd y blynyddoedd.

Hoff arogl?
Chanel No. 5  ac arogl cinio Dydd Sul yn dod o’r Gegin!

Oes yna rywbeth yn eich cythruddo ?
Gyrwyr anghwrtais.

Hoff flog/ysgrifennwr/trydar ti’n ei ddilyn
Dwi ddim yn trydar o gwbwl!

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?
Mynd i Ascot rhyw flwyddyn a rhywun yn meddwl mai Gloria Hunniford o ni!!

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?
Cyfres Deledu Downton Abbey, Hoff ffilm To catch a thief, gyda Cary Grant a Grace Kelly.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma