Clebran ‘da… Hywel Gwynfryn

23 Ebrill 2014

Cwestiwn ac ateb gyda Hywel Gwynfryn (diolch i BBC Cymru am ganiatad i ddefnyddio’r llun)

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV….

Treuliais wythnos yn byw gyda llwyth yr Iban yn Sarawak, ac fe ofynodd pennaeth y llwyth i mi a oeddwn eisiau priodi ei ferch.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg…

Gwrando ar bobol yn siarad yn ddiddorol ar bynciau amrywiol.

 Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?….

Rhwng saith y bore ac unarddeg o gloch y nos.

Hoff atgof plentyndod?

Mynd am wyliau haf pan oeddwn yn ddeg oed i fferm Ewythyr Frank yn ymyl Pentraeth

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?…

“Wrth gwrs”, pan ofynais iddi fy mhriodi 

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi…

Clint Eastwood, Hywel Teifi Edwards, a Meredydd Evans…arwyr bob un. 

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

“Reit,’ta!”

 Beth yw eich ofn mwyaf?…

Boddi

 Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Os nag ydi cyfle’n curo – adeiladwch ddrws.

 Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Rhoi’r gore i smocio ym 1982.

 Hoff arogl?…

Coelcerth fechan mewn gardd yn llosgi

 Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Tai bwyta sy’n codi gormod o bres am rhy ‘chydig o fwyd.

 Hoff drydarwyr ……

Vaughn Roderick, Gary Slaymaker.

 Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?……..

Stori ddoniol sy’n cael ei hadrodd am Gwilym Roberts, arwr y Dysgwyr, yn mynd i nofio i hen bwll nofio yr Empire Pool. Ar ei ffordd i newid mae’n clywed un o’i ddisgyblion yn gweiddi “Fi’n drownio!. Help! Help! Fi’n drownio. Gwilym yn rhedeg at ymyl y pwll ac yn gweiddi-Na! Rydwi’n boddi. Rydwi’n boddi!”

 Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

FFILM: The Road to Perdition, cyfres deledu: Homeland. LLYFR: o ddyddiau ysgol- Barddoniaeth yr Uchelwyr.

Hoff le yng Nghaerdydd a pham…

Chapter,Canolfan y Celfyddydau, yn Canton. Lle braf i dreulio diwrnod yn ysgrifennu, cyfarfod pobol ac ymlacio gyda phaned o goffi.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma