Clebran ‘da…… Gwyn Williams

29 Medi 2014

Gwyn Williams yw cyfarwyddwr Ty Cerdd.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?

Fy mod wedi cael fy mhenodi yn Raglaw Anrhydeddus Dinas Oaklahoma yn 1996

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Hyrwyddo cerddoriaeth a chyfansoddwyr Cymru

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Cynnar y bore

Beth ydi’r peth gorau am eich swydd gyda Ty Cerdd?

Gweithio gyda gweddill y tim

Beth yw’r prosiect nesaf ar y gweill yn Ty Cerdd?

Wedi lawnsio label recordiau Ty Cerdd ryda ni rwan yn trefnu i fynd a’n Cor Ieuenctid Cenedlaethol Cymru i Batagonia yn 2015 i ddathlu can mlwyddiant a hanner sefydlu’r  Wladfa.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi a beth fydde chi’n fwyta?

Mozart:cregyn bylchog

Beth yw eich ofn mwyaf?

Colli fy mhlant

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

I feddwl cyn siarad

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Fy mhlant

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Nac oes

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn?

Matthew Paris

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Goroesi y corwynt cryfaf erioed yn 1999 yn yr UD

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Dr Zhivago

Hoff le yng Nghaerdydd? Sut le yw Caerdydd i chi?

Parc Pontcanna, dinas ifainc a lle arbennig i weithio am yr ail waith yn fy mywyd

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma