Clebran Da… Geraint Talfan Davies

13 Mehefin 2014

Mae Geraint Talfan Davies wedi bod yn Clebran Da Pobl Caerdydd cyn bo rhaglen newydd fel rhan o’r gyfres Y Gohebwyr yn cael ei ddarlledu nos Sul. 

Esboniwch y gyfres newydd, Y Gohebwyr, ar S4C.

Cyfres sydd wedi rhoi rhyddid i nifer o newyddiadurwyr Cymraeg ddilyn stori sydd wedi gafael arnynt. 

Beth yw testun dy rhaglen di ?

Stori am fy ewythr – brawd mam – aeth i weithio mewn banc mawr yn Berlin ym 1933 lle cadwodd dyddiadur manwl am gyfnod hanesyddol. Mae’r dyddiadur yn cynnwys stori am farwolaeth dirgel merch ifanc. Yn sgil hyn daeth fy ewythr wyneb yn wyneb a grym y Natsiaid. 

Pam roedd y pwnc yma yn bwysig i ti?

Ges i’r dyddiadur fel anrheg flwyddyn neu ddwy cyn iddo fe farw, ond ar y pryd, ro’n i mor brysur, ches i ddim cyfle i fynd ar ôl y stori. Ond fe ‘nes i ail ddarllen y dyddiadur, a meddwl mae’n rhaid i mi wneud rhywbeth gyda hwn. Roedd e’n gyfle gwych i ddod i adnabod fy ewythr yn well.

Mae’n stori personol sy’n datgelu gwir bersonoliaeth fy ewythr swil a brofodd agoriad llygad yn yr Almaen yn ddyn ifanc. Mae hefyd yn stori hanesyddol sy’n portreadu teulu cyffredin yn dygymod â thwf pŵer Hitler.

Pa fath o brofiad oedd gwneud y rhaglen hon gyda dy fab ?

Yn brofiad hyfryd. Da ni’n deall ein gilydd. Dwy ddim wedi cynhyrchu ffilm ers 30 mlynedd, felly roedd hwn yn gyfle i ddysgu o brofiad cenhedlaeth iau, ac i weithio gyda rhywun wedi ei drwytho ym myd drama.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV.

Bod yn rhan o grwp o bobl sefydlodd Glas Cymru ym 2001.

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Swydd gwirfoddol sy gen i erbyn hyn – cadeirydd en Cwmni Opera Cenedlaethol. Tipyn o sialens yn yr hinsawdd bresennol, ond yn bleser pur. (Tair brawddeg. Sori.)

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Y bore cynnar. 

Hoff atgof plentyndod?

Seiclo o Gaerdydd i Stratford a gweld Laurence Olivier fel Coriolanus.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

Gwnaf.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi.

Nigel Farage – a rhoi llond pen iddo.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Claustrophia – ofn llefydd cyfyng iawn 

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Mae stamina yn aml cyn bwysiced a thalent.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono?

Sgrifennu llyfr.

Hoff arogl?

Cig moch.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?

Xenophobia.

Hoff ysgrifenwr ti’n ei ddilyn.

Will Hutton yn The Observer.

Unrhyw atgof ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Cyngerdd fendigedig gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Leipzig ym 1990, yn yr wythnos unwyd Gorllewin a Dwyrain yr Almaen. Byth gofiadwy.

Hoff lyfr/film/ gyfres deledu?

Ffilm: On the Waterfront gan Elia Kazan.

Hoff le yng Nghaerdydd.

Gerddi’r Castell a Taith Taf (Taff Trail).

Gohebwyr: Geraint Talfan Davies Nos Sul 15 Mehefin 8.00, S4C

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma