Clebran Da … Gareth Pierce

5 Tachwedd 2014

Yr actor Gareth Pierce fu’n Clebran ‘Da Pobl Caerdydd. Mae Gareth yn chwarae un o brif gymeriadau cyfres gomedi newydd S4C, Cara Fi, sy’n dechrau nos Sul yma, sef Tachwedd 9fed.

Disgrifia ‘r gyfres newydd Cara Fi i ni ?

Mae Nancy (Christine Pritchard), lletywraig ‘Yr Angor’ a matriarch pentre Tretarw, wedi sylwi bod y cymuned mewn argyfwng – efo llawer gormod o ddynion ifanc sengl, a dim ddigon o ferched ifanc sengl. Yn gweld diwedd y pentre mae’n garu ar y gorwel, mae Nancy’n cael syniad o rhoi ‘dating profiles’ y dynion i gyd ar y cartons llefrith sydd yn cael ei werthu dros Gymru. Heb nhw ei wbod. A dyma chi dechrau’r gyfres.

Pa fath o gymeriad wyt ti’n chwarae?

Dwi’n chwarae Brian, meddyg lleol Tretarw. Mae Brian ‘di symyd i’r ardal am dechrau newydd ar ôl ei ysgariad. Unig ‘Gog’ y pentre, mae’n cael lot o stic am ei fod yn trachywir hyd at pwynt fod yn pedantig, ddiflas (medda nhw!), a bach o ‘pushover’. Dros y gyfres, mae nhw’n gweld bod o hefyd yn garedig, hael, deallus ag efo fwy o hiwmor ‘na mae pobl ‘di sylwi.

Pa fath o brofiad oedd ffilmio’r gyfres hon?

Un o’r sets hapusa’ erioed – lot o chwerthin (weithiau’n ormodol!). Mae o mor bwysig creu awyrgylch agored ar set gomedi. Heb teimlo fel bod chi’n gallu trio pethau, fydde chi byth yn ffeindio’r ‘funnies’ go dda!

Be wyt ti’n meddwl bydd y gynulleidfa yn meddwl o’r gyfres hon?

Comedi-Drama ysgafn, cynnes, rhamantus, cyfoes a (gobeithio) yn ddigrif. Ideal am Nosau Sul y gaeaf o flaen y tân.

Ti’n  meddwl bod angen mwy o gomediau/dramau tebyg ar S4C?

Dwi’n meddwl bod o’r math o gyfres ddylse’r sianel wedi bod yn wneud yn well ac yn fwy aml, ond rwan bod ‘Cara Fi’ yma, dwi’n meddwl bod ‘na amrywiaeth da ar y sianel. ‘Da ni’m isio sgwennwyr newydd anelu at creu ‘Cara Fi’ arall, neu ‘Y Gwyll’ arall – mae’n fwy bwysig bod ‘na syniadau drama newydd ar draws y spectrwm, a bod yr amrywiaeth yn cael ei gadw.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Y peth mwya ‘surreal’ yn ddiweddar oedd chwarae Billy, right-hand man i Harvey Keitel a’i gymeriad o ‘Pulp Fiction’, Winston Wolfe, mewn gyfres o adverts i Direct Line. http://www.directline.com/wolf

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Boreau’r penwythnos: lie-in, papurau newydd, coffi a brunch bach yn gwely.

Hoff atgof plentyndod?

Nosweithiau hir gwyliau ysgol yr haf – yn chwarae pêl-droed yn y parc tan bod boi oedd bia’r bêl yn gorfod mynd adra.

Hoff le i fynd am dro yng Nghaerdydd

Pysgod a sglodion wrth y môr ym Mhenarth, beicio’r Taff Trail, gig roc yn Clwb Ifor Bach neu gêm rygbi yn Stadiwm Y Mileniwm. (Dwi’n amhendant.)

Hoff le yng Nghaerdydd

Dwi’n teimlo’n eithriadol o lwcus i fyw yn agos i parc dinasol mor enfawr a Parc Bute.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

“I do.” Fy ngwraig ar ddiwrnod ein priodas.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi…

Bill Hicks, Richard Pryor, Denzel Washington, Giovanni Ribisi a Bryan Cranston – ond dwi’m yn siwr faint o waith ‘sa ni’n cael ei wneud y pnawn yna!

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Like.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Well treulio amser ar y pethau ti’n gallu dylanwadu na poeni am y pethau ti ddim. (Ond mae hynna weithiau’n haws dweud na wneud!)

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Peidiwch a ganolbwyntio gymaint ar eich uchelgeisiau i’r dyfodol bod chi’n anghofio mwynhau eich llwyddiannau presennol.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono?

Mae’r diwydiant actio yn hoff iawn o ddiffinio’n union pa fath o actor wyt ti (theatr/sgrîn, comedi/syth, arwr/dyn-drwg, ayb), felly y mwya hir dwi’n gallu osgoi diffiniad a parhau i gweithio ar amrywiaeth o prosiectau, y mwya falch fyddai o’m yrfa.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?

Pobol ar sioeau talent fel X Factor sydd yn dweud: “But I want this so much.”

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Gwefannau cerddoriaeth fel Pitchfork, Drowned In Sound a Punktastic. Ar Trydar, mae @drunkfurniture ‘di ticlo fi’n ddiweddar.

Hoff lyfr/film/cyfres deledu/albym?

Yn ddiweddar: Kill Your Friends / Nightcrawler / It’s Always Sunny In Philadelphia / ‘The Weird & Wonderful Marmozets’ – Marmozets

Hoff rai erioed: Glamorama / Withnail & I / Breaking Bad / ‘Appetite For Destruction’ – Guns N’ Roses

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma