Clebran ‘Da… Elin Haf Davies

4 Mai 2014

Fe fydd Elin Haf Davies yn gyfarwydd i wylwyr y gyfres 35 Diwrnod fel Cerian ac o wythnos nesa fe fydd hi mewn sioe newydd i blant, FM ar S4C… ac mae hi wedi bod yn Clebran ‘ Da Pobl Caerdydd..

 

Disgrifia dy gyfres newydd FM ?

Cyfres gomedi newydd i blant yw FM wedi’i gosod yn Adran Gyfryngau Ysgol Ffrwd y Môr. Mae’n dilyn hynt a helynt criw hwyliog o fyfyrwyr 6ed dosbarth lle mae popeth yn mynd o chwith!

Pa fath o gymeriad yw Tesni ?

Tesni yw un o ferched mwya’ poblogaidd yr ysgol, merch gyffredin sy’n hoff iawn o golur, dynion cyhyrog a ffasiwn ac yn becso dim am ei gwaith ysgol!

Tra gwahanol i dy ran yn 35 diwrnod .

Pa fath o brofiad oedd ffilmio gyfres honno

Ges i brofiad anhygoel yn ffilmio 35 diwrnod. Cyfres deledu gwbl newydd i S4C ac rwy’n falch iawn o fod yn rhan ohoni. Yr her i mi oedd peidio datgelu gormod ym mhenodau cynnar y gyfres er mwyn cadw’r gynulleidfa i ddyfalu!

Beth sy nesa i ti ?

Ambell i beth ar y gweill, cawn weld beth a ddaw diwedd y mis! Ond yn sicr yn edrych mlan i fod yn ôl yng Nghaerdydd 

 

Hoff le yng Nghaerdydd ?

Y bae ar ddiwrnod braf o haf / Stadiwm y Mileniwm ar ddiwrnod gêm Cymru

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Chwarae rhan Geisha Tsiapaniaidd yn nrama Caryl Lewis – Top Girls…. Gwahanol!!

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Amser gwely!

Hoff atgof plentyndod?

Derbyn anrheg penblwydd yn 13oed – Jac, y cocker sbaniel bach du!

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi?

Galwad o’n asiant  – “Ti di cal y rhan!”

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..

Jennifer Lawrence

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

“Beth yw côd y wifi?”

Beth yw eich ofn mwyaf?

Llygaid / Adar

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?

Pwysigrwydd ymroi i bob cyfle a gwneud fy ngorau glas

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Mynd yn erbyn holl gyngor doeth a chall fy nheulu a gwireddu fy mreuddwyd i fod yn actores

Hoff arogl?

Deep Heat

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?

Creulondeb i anifeiliaid

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

@westendproducer

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Mae’n debyg pan oeddwn yn dair oed aeth Dad â fi i’r ysbyty i weld Mam a oedd ar fin cael llawdriniaeth. Daeth nyrs ati a dweud “ Byddwn yn mynd â chi i’r theatr mewn munud Mrs Davies”  a chlywyd llais bach yn gofyn              “ Be ti’n mynd i weld yn y theatr Mam?”

Roedd gen i diddordeb yno mor ifanc â hynny!!

Hoff lyfr/ film/ cyfres deledu?

Cyfres: Girls / Breaking Bad
Llyfr: One Day / The curious incident of a dog in a Night time.
Ffilm:  One Fine Day

 

 

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma