Clebran Da…. Dr Iestyn Jones

2 Mehefin 2014

Mae’r archeolegwr a’r actor Dr Iestyn Jones wedi bod yn Clebran ‘Da .. Pobl Caerdydd cyn bod cyfres newydd Olion;Palu am Hanes yn dechrau ar S4C  nos Fawrth, 3 Mehefin a nos Iau 5 Mehefin am 8.25.

Esboniwch y syniad tu ôl i’ch rhaglen newydd

Edrych am safleoedd newydd sbon a’u cloddio tra’n egluro i’r gynulleidfa beth oedd y broses. Nifer o gwestiynnau, fel arfer, ond nid atebion clir weithiau. Proses atblygol a deongliadol.

Ers pryd  a pham mae  diddordeb ‘da ti yn y maes yma

Ma’ ddiddordeb wedi bod yna erioed.  Roedd fy nhad yn arfer darganfod arteffactau yn yr ardd . Mae darganfod pethau felly yn neud i rywun feddwl pwy oedd yn byw yma ar yr adeg hynny a sut le oedd yr ardal. Roedd hanes fel pwnc yn yr ysgol yn cael ei dysgu mewn ffordd hollol wahanol i heddiw. Dyna gyd dwi’n cofio oedd yr athrawes yn dosbarthu taflennu gyda rhestr o  ddyddiadau a digwyddiadau. Nid y ffordd i ddysgu hanes yn fy marn i. Fe wnes i radd a doethuriaeth yn y pwnc blynyddoedd yn ddiweddarach.

Beth oedd y peth mwy diddorol naethoch chi ddarganfod.

Nifer o bethau diddorol iawn. Adeilad  a ffordd Rhufeinig (nid yn yr un lle), Melin Wynt a bryngaer. Diwrnod da o waith.

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV

Fy mod, erbyn hyn, yn gallu adnabod ac osgoi asbestos!

Disgrifiwch eich swydd mewn un brawddeg.

Darganfod olion bobol ar y tir, eu dehongli a’u egluro.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?

Dwi’n hoff o’r boreau cynnar ar ddiwrnodau braf.

Hoff atgof plentyndod?

Crwydro’r wlad yng Ngogledd Ceredigion.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?

“Da iawn Iestyn”. Dal i ddisgwl am rywbeth gwell.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi..

Yr Athro Steve Jones. Genetegwr ym mhrifysgol Llundain sy’n edrych fel ffarmwr o Geredigion. O Bow Street mae ei deulu yn hanu dwi’n credu. Mae’n amhosib, hyd yn oed i arbenigwr, ddianc o’r DNA.

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or ddefnyddio?

Picell lafn deilffurf

Beth yw eich ofn mwyaf?

Ceisio ateb y cwestiwn yma am yr ailwaith heddiw!

Un peth rydych chi wedi ei dysgu am fywyd?

Gwrando cyn siarad.

Yda chi’n cofio eich breuddwydion, oes un yn aros yn y côf

Na, ddim yn aml, ond fi nath sgorio’r cais tyngedfennol wrth guro tîm rygbi Lloegr unwaith. Ffaith ydy hynny cofiwch.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ryda chi’n fwyaf balch ohono ?

Ysgrifennu llyfr. Nid pwnc at ddant pawb ond mae e’n ddechrau.

Hoff arogl?

Tost a choffi

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo ?

Sbwriel yn y parc.

Hoff blog/ysgrifenwr/trydar ti’n ei ddilyn

Blog fy ffrind, Bob Chapple yn Belfast. Archaeolegydd.

Unrhyw atgof doniol, rhyfeddol neu ysbrydoledig allwch chi ei rannu gyda Pobl Caerdydd?

Cefais y fraint o gael gweld lluniau palaeolithig yn ogof Altamira, gogledd Sbaen rhai blynyddoedd yn ol. Fe wnai byth anghofio’r profiad o gael gweld y lluniau ar y graig. Hynod.

Hoff lyfr/film/ cyfres deledu?

Anodd dewis ond – Thomas More (Peter Ackroyd); Timebends (Arthur Miller); Selling Hitler (Robert Harris) a Hugh Treveor Roper (Adam Sisman) – dyfalwch y cysylltiad. Ffilmiau: unrhywbeth gan David Mamet. Teledu:The Bridge (Broen).

Hoff le yng Nghaerdydd

Parc y Rhath

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma