Clebran ‘Da…. Connie Fisher

4 Gorffennaf 2015

Enillodd Connie Fisher y gystadleuaeth How Do You Solve a Problem Like Maria? ar BBC One yn 2006 i chwarae’r cymeriad Maria yn y sioe gerdd The Sound of Music.

Yn 2009 dywedwyd wrthi fod ei gyrfa fel cantores ar ben ar ôl i ddoctoriaid sylweddoli ei bod yn dioddef o aflwydd ar y cordiau llais. Ond ers dechrau’r flwyddyn hon mae wedi bod ar siwrne ryfeddol i geisio adfer ei llais ac mae wedi cofnodi ei phrofiadau mewn rhaglen ddogfen Connie: I’ll Sing Once More i’w darlledu ar BBC One Wales am 9pm nos Lun, 6ed o Orffennaf.

Mae bellach yn gweithio fel cynhyrchydd teledu yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddar buodd hi’n clebran da Pobl Caerdydd …

Ti’n gweithio yng Nghaerdydd ond yn byw yn y Barri – pa un sydd orau gen ti?
Mae fy ngŵr yn dod o’r Barri felly pan gwympes i mewn cariad ‘da fe wnes i gwympo mewn cariad ‘da’r dref hefyd. Ond dw i’n hoffi Caerdydd achos dw i’n shopaholic!

Beth yw’r peth mwyaf diddorol ar eich CV?
Pan o’n i’n trio am swydd fel gweinyddes mewn bwyty pitsa trwy gamgymeriad rhoddais y CV anghywir iddyn nhw efo fy ‘vital statistics’ arno.

Pa ran o’r dydd yw’r gorau i chi?
Y nos achos pan o’n i yn y theatr dyna pryd o’n i’n paratoi i fynd ar y llwyfan.

Hoff atgof plentyndod?
Gwisgo lan fel Jess the Cat o Postman Pat pan o’n i’n 4 mlwydd oed ac ennill cystadleuaeth gwisg ffansi.

Beth ydi’r peth gorau mae rhywun wedi ddweud wrtho chi erioed?
Wnes i bron a toddi ar y llawr pan ddywedodd Julie Andrews wrthai mae fi oedd y Maria mwya’ naturiol.

Pwy hoffe chi wahodd i rannu eich awr ginio gyda chi?
Bradley Cooper. Mae fe yn The Elephant Man yn y West End ar hyn o bryd felly mae na siawns i wireddu fy mreuddwyd.

Pa air neu frawddeg yda chi’n ei or-ddefnyddio?
T’mod, t’mod, t’mod…Connie Fisher

Beth yw eich ofn mwyaf?
Corynnod.

Un peth rydych chi wedi ei ddysgu am fywyd?
Os ti isie gwneud rhywbeth, jyst gneud e achos does neb yn mynd i wneud e drosto ti.

Beth rydych chi wedi ei gyflawni ydych chi’n fwyaf balch ohono?
Mynd nôl ar y llwyfan o flaen fy nheulu a chanu eto.

Oes yna rhywbeth yn eich cythruddo?
Sai’n hoffi pan mae pobol yn torri coed lawr heb reswm da.

Hoff blog/ysgrifennwr/trydar ti’n ei ddilyn?
Dwi’n darllen llawer o gylchgronau ar-lein a’r diweddara’ am y diwydiant teledu ond dw i hefyd yn dilyn Persia & Joey (addictivedaughter.com) sy’n siarad am sut i fagu meddylfryd positif a dod dros yr hyn maen nhw’n ei alw y ‘Quarter-Life Crisis.’

Hoff lyfr/ffilm/cyfres deledu?
Ffilm – Notting Hill; cyfres teledu – Breaking Bad; hoff lyfr – Bridget Jones’s Diary (ond difethodd y ffilm y llyfr i mi)

Hoff le yng Nghaerdydd i fynd am dro?
Rhedeg ar Gaeau Llandaf ond dw i’n hoff iawn o’r Knap yn y Barri.

Hoff le i fynd allan gyda’r nos yng Nghaerdydd?
Lobster a Burger yn yr Aes (er mod i ddim rili yn hoffi cimwch!)

Sut brofiad oedd gwneud rhaglen ddogfen am rywbeth mor bersonol?
Dwi wedi arfer bod o flaen y camera ar Songs of Praise, ond roedd yn deimlad emosiynol iawn. Profiad anodd iawn ar adegau.

Felly oedd y driniaeth yn llwyddiannus?
Wel ma fe lan i chi y gynulleidfa i ddyfalu pan chi’n gwylio’r rhaglen gyngerdd o’r Palladium sydd ar BBC Two syth ar ôl y rhaglen ddogfen…

Un gair o gyngor i rywun sydd yn ystyried canu fel gyrfa?
Mae’n yrfa anodd ond fel dywedodd Rodgers & Hammerstein Climb every mountain until you find your dream…

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma